no-fee

เครื่องมือการซื้อขาย

ประเภทบัญชี

Forex
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
เปิดบัญชี
1 - ค่าเลเวอเรจสำหรับ XAGUSD — 1:100

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)

พักการซื้อขายใน USDRUB และ EURRUB เวลา 23:00-08:00 EET

ค่าลีเวอเรจ สำหรับ USDRUB และ EURRUB — 1:10

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
Forex
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
เปิดบัญชี
1 - ค่าเลเวอเรจสำหรับ โลหะ (XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD) และสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD) - 1:100

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XBRUSD 05:00-08:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XTIUSD 05:00-06:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)
พักการซื้อขายใน USDRUB และ EURRUB เวลา 23:00-08:00 EET

ค่าลีเวอเรจ สำหรับ USDRUB และ EURRUB – 1:10

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

* USDTRY, USDMXN, EURMXN ไม่พร้อมให้บริการบนบัญชี Premium Swap Free
Forex
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
เปิดบัญชี
1 - ค่าเลเวอเรจสำหรับ โลหะ (XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD) และสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD) - 1:100

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XBRUSD 05:00-08:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XTIUSD 05:00-06:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)
พักการซื้อขายใน USDRUB และ EURRUB เวลา 23:00-08:00 EET

ค่าลีเวอเรจ สำหรับ USDRUB และ EURRUB – 1:10

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

* USDTRY, USDMXN, EURMXN ไม่พร้อมให้บริการบนบัญชี Pro Swap Free
Forex
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดเฉลี่ย, ปี๊ป
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดเฉลี่ย, ปี๊ป
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดเฉลี่ย, ปี๊ป
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, (ปี๊ป)
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
เปิดบัญชี
1 - ค่าเลเวอเรจสำหรับ โลหะ (XAGUSD, XPTUSD) และสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD) - 1:100

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XBRUSD 05:00-08:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XTIUSD 05:00-06:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)
พักการซื้อขายใน USDRUB และ EURRUB เวลา 23:00-08:00 EET

ค่าลีเวอเรจ สำหรับ USDRUB และ EURRUB – 1:10

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
CFD สำหรับตราสาร crypto
ตั๋ว
ชื่อ
สเปรดลอยตัว จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
สแว๊ป, p.a.
ค่านายหน้า*
ซื้อ (Long)
ขาย (Short)
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
{{item['COMMISSION_CRYPTO']}}
เปิดบัญชี
ตารางการลงทุน 00:00-24:00 EET. หยุดการเทรดทุกวันอาทิตย์: 04:30-04:35 EET

ในการเชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์ให้บริการการป้องกันในทุกสัปดาห์ ดังนั้นจะมีการตัดสัญญาณการลงทุน และ/หรือ เซอร์เวอร์จำลองประมาณ 5-10 นาที

ค่า swap ถูกเปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นสามเท่าของทุกวันศุกร์หลังจากจบการเทรดในวัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

* 0% commission trading is available from 28.05.2020
เลื่อนขึ้น