เครื่องมือการซื้อขาย

สเปรดลอยตัว, จุดจาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
Buy Swap,
คะแนน
Sell Swap,
คะแนน
Forex
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

1 - ค่าเลเวอเรจสำหรับ XAGUSD — 1:100

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
สเปรดลอยตัว, จุดจาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
Buy (Long)
รายวัน %
Sell (Short)
รายวัน %
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ต่อวัน
{{item['SWAP_S']}}% ต่อวัน
โลหะ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ต่อวัน
{{item['SWAP_S']}}% ต่อวัน
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ต่อวัน
{{item['SWAP_S']}}% ต่อวัน
CFD สำหรับตราสาร Digital
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ต่อวัน
{{item['SWAP_S']}}% ต่อวัน
ดัชนี CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% ต่อวัน
{{item['SWAP_S']}}% ต่อวัน
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

1 - เลเวอเรจสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ของหุ้น และ CFD ดัชนี - 1:500

หยุดการซื้อขาย XBRUSD 00:00-03:00 EET2
หยุดการซื้อขาย XTIUSD 00:00-01:00 EET2
หยุดการซื้อขายโลหะ 00:00-00:59 EET2

Swap ปริมาณสามเท่าจะถูกหักจากบัญชีสำหรับคู่สกุลเงิน โลหะมีค่า และสินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Swap ที่กล่าวถึงข้างต้นตามสถานการณ์ในตลาด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศไว้ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนสูงและ/หรือสภาพคล่องในตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง อาจมีหยุดเสนอราคา (ประมาณ 30 วินาที) ในช่วงเวลา 00:00 น. ถึง 01:00 น. (EET) โดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

เนื่องจากการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของอุปกรณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ จึงเป็นไปได้ที่จะสูญเสียการเชื่อมต่อ กับเซิร์ฟเวอร์การซื้อขายปกติ และ/หรือ เซิร์ฟเวอร์เดโม่ 1 ครั้งภายใน 5-10 นาที

สำหรับสกุลเงินดิจิทัล จะมีการเรียกเก็บค่า swap สามเท่าในวันศุกร์เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายช่วงการซื้อขาย 00:00-24:00 EET หยุดการซื้อขายทุกวันอาทิตย์เวลา: 04:30-04:35 EET
สเปรดลอยตัว, จุดจาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
Buy Swap,
คะแนน
Sell Swap,
คะแนน
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ดัชนี CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
หุ้น CFDs 2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} share
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

1 - เลเวอเรจสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ของหุ้น และ CFD ดัชนี - 1:500

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XBRUSD 05:00-08:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XTIUSD 05:00-06:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

* USDTRY, USDMXN, EURMXN ไม่พร้อมให้บริการบนบัญชี Premium Swap Free

2 - ช่วงการซื้อขาย 16:31 - 22:59 EET จะมีการเรียกเก็บค่าสวอปสามเท่าในวันศุกร์เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย
สเปรดลอยตัว, จุดจาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
Buy Swap,
คะแนน
Sell Swap,
คะแนน
Forex
{{item['TICKER']}} *
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ดัชนี CFDs
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} index
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
หุ้น CFDs 2
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} share
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

1 - เลเวอเรจสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ของหุ้น และ CFD ดัชนี - 1:500

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XBRUSD 05:00-08:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XTIUSD 05:00-06:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน

* USDTRY, USDMXN, EURMXN ไม่พร้อมให้บริการบนบัญชี Pro Swap Free

2 - ช่วงการซื้อขาย 16:31 - 22:59 EET จะมีการเรียกเก็บค่าสวอปสามเท่าในวันศุกร์เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย
สเปรดลอยตัว, จุดจาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
Buy Swap,
คะแนน
Sell Swap,
คะแนน
Forex
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
โลหะ
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} oz t
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
สินค้าโภคภัณฑ์ 1
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}} bbls
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}
{{item['SWAP_S']}}
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

1 - เลเวอเรจสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (XTIUSD, XBRUSD), CFD ของหุ้น และ CFD ดัชนี - 1:500

ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XBRUSD 05:00-08:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ XTIUSD 05:00-06:00 (เวลาประเทศไทย)
ช่วงเวลาพักการเทรดสำหรับ โลหะ 05:00-05:59 (เวลาประเทศไทย)

บัญชีของคู่สกุลเงิน,โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จะถูกเพิ่มค่า swap สามเท่าตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดี

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลง เกี่ยวกับ swap points ที่ได้แจ้งไว้ด้านบนนี้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพของตลาด.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
สเปรดลอย pips จาก:
ขนาดของ 1 ล็อต
เรียกมาร์จิ้น
ตัดขาดทุน
Buy Swap,
% p.a.
Sell Swap,
% p.a.
ค่านายหน้า
CFD สำหรับตราสาร Digital
{{item['TICKER']}}
{{item['NAME']}}
{{item['SPREAD']}}
{{item['SLOT']}}
{{item['MARGIN_CALL']}}
{{item['STOP_OUT']}}
{{item['SWAP_L']}}% p.a.
{{item['SWAP_S']}}% p.a.
{{item['COMMISSION_CRYPTO']}}
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ตารางการลงทุน 00:00-24:00 EET. หยุดการเทรดทุกวันอาทิตย์: 04:30-04:35 EET

ในการเชื่อมต่อกับระบบอุปกรณ์ให้บริการการป้องกันในทุกสัปดาห์ ดังนั้นจะมีการตัดสัญญาณการลงทุน และ/หรือ เซอร์เวอร์จำลองประมาณ 5-10 นาที

การแลกเปลี่ยนสามครั้งสำหรับสกุลเงิน Digital จะถูกเรียกเก็บในวันศุกร์เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มสเปรดที่ประกาศในกรณีที่มีความผันผวนของตลาดสูง และ/หรือสภาพคล่องของตลาดไม่เพียงพอ

เนื่องจากคุณสมบัติการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องการ จะทำให้มีความแตกต่างด้านราคา (ประมาณ 30 วินาที) เป็นไปได้ในช่วงเวลา 00:00 ถึง 01:00 (EET) เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน
line.me icon
เลื่อนขึ้น