เลื่อนขึ้น

Weltrade ร่วมกับ IB จ.ร้อยเอ็ด จัดงานสัมมนา เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2019 ณ ศูนย์ IB Weltrade จ.ร้อยเอ็ด