เลื่อนขึ้น

รูปภาพบรรยากาศการมอบรางวัลและการจัดเลี้ยงสำหรับ IB Contest 2019 วันที่ 29 มิถุนายน 2019