เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี