เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จ.ร้อยเอ็ด จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ศูนย์ IB WELTRADE จ.ร้อยเอ็ด