เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2018 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดนนทบุรี