เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จ.ร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2018 ณ ศูนย์ IB WELTRADE จ.ร้อยเอ็ด