เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จังหวัดร้อยเอ็ด จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2018 ณ ศูนย์ IB WELTRADE จ.ร้อยเอ็ด