เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2018 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์