ร่วมกับ IB จ.ร้อยเอ็ด จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ IB จ.ร้อยเอ็ด (นอกสถานที่)

เลื่อนขึ้น