WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 ณ ศุนย์ IB WELTRADE จังหวัดสุรินทร์

เลื่อนขึ้น