เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2017 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี