เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี