เลื่อนขึ้น

WELTRADE ร่วมมือกับ IB ภาคอีสาน จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2017 ณ ศุนย์ IB Weltrade จังหวัดอุดรธานี