เลื่อนขึ้น

Weltrade ร่วมมือกับ IB จัดสัมมนา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2016 ณ ศูนย์ IB Weltrade จังหวัดนนทบุรี