ปฏิทินในเชิงธุรกิจ

ติดตามเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญข่าวประชาสัมพันธ์และตัวบ่งชี้ตลาดเพื่อช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางของตลาด Forex

เวลา
เวลาที่เหลือ
ภูมิภาค
เหตุการณ์/ตัวชี้วัด
หน่วยเงิน
มูลค่า
พยากรณ์
ก่อนหน้า/
ย้อนหลังอีกครั้ง
ลำดับความสำคัญ
วันจันทร์ 28.11.2022
02:00
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
03:30
none
Australia (AUD)
Retail Sales (Oct)
Month
-0,2%
0,5%
0,6%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Oct)
-4,40%
6,00%
7,80%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Oct)
-2,10%
10,00%
15,60%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
-0,600B
-1,150B
-0,850B
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Export Data (Oct)
 
6,00%
7,80%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Import Data (Oct)
 
10,00%
15,60%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Custom-Based Trade Data (USD) (Oct)
 
-1,150B
-0,850B
+
10:00
none
Norway (NOK)
Core Retail Sales (Oct)
Month
-0,3%
 
0,1%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Exports (Oct)
Month
-10,4%
 
-9,1%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Imports (Oct)
Month
-11,9%
 
-7,8%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Trade Balance
-20,9B
 
-44,9B
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
M3 Money Supply (Oct)
Year
5,1%
6,2%
6,3%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Loans to Non Financial Corporations (Oct)
8,9%
 
8,9%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Private Sector Loans
Year
4,2%
4,5%
4,4%
+
14:00
none
UK (GBP)
CBI Distributive Trades Survey (Nov)
-19
2
18
+
14:25
none
Eurozone (EUR)
ECB McCaul Speaks
 
 
 
+
16:30
none
Canada (CAD)
Current Account (Q3)
-11,1B
6,6B
2,7B
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
2,346%
 
2,275%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
1,500%
 
1,341%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
1,927%
 
1,838%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
Dallas Fed Mfg Business Index (Nov)
-14,4
 
-19,4
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
4,285%
 
4,220%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
4,550%
 
4,520%
+
20:00
none
USA (USD)
FOMC Member Bullard Speaks
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
FOMC Member Williams Speaks
 
 
 
+
20:10
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Nagel Speaks
 
 
 
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-39,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
6,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
2,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
301,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
274,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
82,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
-2,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-152,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
-177,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
13,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
87,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
-17,2K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-18,5K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-17,2K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-46,7K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-75,3K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-6,4K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
-17,2K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
107,6K
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
-35,9K
 
-32,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
6,7K
 
6,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
3,1K
 
9,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
248,8K
 
252,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
252,5K
 
278,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
116,1K
 
126,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
3,0K
 
-5,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
-170,9K
 
-152,1K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
-191,5K
 
-202,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
16,8K
 
17,6K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
70,2K
 
76,8K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
-27,5K
 
-22,5K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
-11,7K
 
-12,9K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
-14,5K
 
-16,8K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
-42,8K
 
-44,7K
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
-64,9K
 
-65,8K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
-4,3K
 
-6,6K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
123,1K
 
112,7K
+
วันอังคาร 29.11.2022
02:30
none
Japan (JPY)
Jobs/applications ratio (Oct)
1,35
1,35
1,34
+
02:30
none
Japan (JPY)
Unemployment Rate (Oct)
2,6%
2,5%
2,6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Retail Sales (Oct)
Year
4,3%
5,0%
4,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Large Retailers' Sales
Month
0,2%
 
1,5%
+
06:35
none
Japan (JPY)
2-Year JGB Auction
-0,029%
 
-0,031%
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
M3 Money Supply (Oct)
Year
9,82%
8,25%
8,75%
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
Private Sector Credit (Oct)
9,34%
8,15%
9,74%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Oct)
Year
-7,7%
 
-5,4%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Retail Sales (Oct)
Month
-1,3%
 
-0,6%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
Trade Balance (Oct)
-9,50B
 
-1,40B
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Economic Confidence Index (Nov)
96,90
 
97,10
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Trade Balance (Oct)
-7,87B
 
-9,60B
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP
Quarter
0,6%
0,7%
1,4%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP
Quarter
 
 
0,7%
+
10:00
none
Sweden (SEK)
GDP
Year
2,5%
2,6%
4,2%
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Consumer Confidence (Nov)
55,8
 
50,2
+
11:00
none
Sweden (SEK)
Manufacturing Confidence (Nov)
104,2
 
104,8
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
GDP (Q3)
Year
0,5%
1,0%
2,2%
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
GDP (Q3)
Quarter
0,2%
0,3%
0,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Nov)
Year
6,6%
7,5%
7,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI
Year
6,8%
7,4%
7,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI
Month
-0,1%
 
0,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP
Year
6,6%
7,5%
7,3%
+
11:10
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Sep)
Year
18,00%
 
22,90%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Sep)
Month
-1,20%
 
3,40%
+
12:30
none
UK (GBP)
BoE Consumer Credit (Oct)
0,769B
0,900B
0,608B
+
12:30
none
UK (GBP)
M4 Money Supply (Oct)
Month
0,0%
0,8%
2,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
Mortgage Approvals (Oct)
58,98K
60,20K
65,97K
+
12:30
none
UK (GBP)
Mortgage Lending (Oct)
3,97B
5,02B
5,88B
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Unemployment Rate (Q3)
32,90%
33,40%
33,90%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Unemployment (Q3)
7,700M
 
8,000M
+
12:30
none
UK (GBP)
Net Lending to Individuals
4,7B
6,7B
6,5B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business and Consumer Survey (Nov)
93,7
93,5
92,7
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Business Climate (Nov)
0,54
 
0,74
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Confidence (Nov)
-23,9
-23,9
-23,9
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Consumer Inflation Expectation (Nov)
30,1
 
37,3
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Selling Price Expectations (Nov)
40,4
 
44,8
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Services Sentiment (Nov)
2,3
2,0
2,1
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Sentiment (Nov)
-2,0
-0,5
-1,2
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 10-Year BTP Auction
3,96%
 
4,24%
+
13:10
none
Eurozone (EUR)
Italian 5-Year BTP Auction
 
 
3,48%
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Trade Balance Non-EU (Oct)
 
 
-5,44B
+
15:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Business Confidence
-7,7
 
-4,2
+
15:28
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Oct)
Year
28,0%
 
41,7%
+
15:28
none
Eurozone (EUR)
Italian PPI (Oct)
Month
-3,3%
 
2,7%
+
15:35
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Mann
 
 
 
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Nov)
Month
-0,5%
-0,2%
0,9%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Nov)
Year
10,0%
10,4%
10,4%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Nov)
Month
0,0%
0,1%
1,1%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Nov)
Year
11,3%
11,3%
11,6%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP Implicit Price (Q3)
Quarter
-1,40%
 
3,20%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP (Q3)
Quarter
0,7%
0,4%
0,8%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP (Q3)
Year
3,93%
 
4,66%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP (Sep)
Month
0,1%
0,1%
0,3%
+
16:30
none
Canada (CAD)
GDP Annualized (Q3)
Quarter
2,9%
1,5%
3,2%
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Schnabel Speaks
 
 
 
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
10,4%
 
7,5%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Sep)
Year
11,0%
 
12,0%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Sep)
Month
0,1%
-1,2%
-0,7%
+
17:00
none
USA (USD)
House Price Index (Sep)
392,3
 
392,0
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Sep)
Month
-1,2%
-1,2%
-1,3%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Sep)
Month
-1,5%
-0,7%
-1,6%
+
17:00
none
USA (USD)
S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Sep)
Year
10,4%
10,8%
13,1%
+
18:00
none
USA (USD)
CB Consumer Confidence (Nov)
100,2
100,0
102,2
+
18:00
none
UK (GBP)
BoE Gov Bailey Speaks
 
 
 
+
18:00
none
Switzerland (CHF)
SNB Vice Chairman Schlegel Speaks
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
Dallas Fed Services Revenues (Nov)
5,5
 
8,5
+
18:30
none
USA (USD)
Texas Services Sector Outlook (Nov)
-11,0
 
-13,6
+
19:30
none
USA (USD)
52-Week Bill Auction
4,555%
 
4,505%
+
วันพุธ 30.11.2022
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
 
-2,487M
-4,819M
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Building Consents (Oct)
Month
 
 
3,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Oct)
Month
 
-1,5%
-1,7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Industrial Production forecast 1m ahead (Nov)
Month
 
 
-0,4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Industrial Production forecast 2m ahead (Dec)
Month
 
 
0,8%
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
ANZ Business Confidence (Nov)
 
 
-42,7
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
NBNZ Own Activity (Nov)
 
 
-2,5%
+
03:00
none
Australia (AUD)
RBA Kearns Speaks
 
 
 
+
03:01
none
UK (GBP)
BRC Shop Price Index
Year
 
 
6,6%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Construction Work Done (Q3)
Quarter
 
1,5%
-3,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Housing Credit (Oct)
 
 
0,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Private House Approvals (Oct)
 
 
-7,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Private Sector Credit (Oct)
Month
 
0,6%
0,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Building Approvals (Oct)
Month
 
-1,8%
-5,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI
Quarter
 
 
1,8%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI
Year
 
7,4%
7,3%
+
03:30
none
Australia (AUD)
CPI Index Number
 
 
128,40
+
04:30
none
China (CNY)
Chinese Composite PMI (Nov)
 
 
49,0
+
04:30
none
China (CNY)
Manufacturing PMI (Nov)
 
49,0
49,2
+
04:30
none
China (CNY)
Non-Manufacturing PMI (Nov)
 
48,0
48,7
+
05:00
none
Singapore (SGD)
Bank Lending
 
 
838,8B
+
07:00
none
Thailand (THB)
Industrial Production (Oct)
Year
 
1,20%
3,36%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Construction Orders (Oct)
Year
 
 
36,6%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Housing Starts (Oct)
Year
 
-1,3%
1,0%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Current account (Oct)
 
 
0,600B
+
09:30
none
Thailand (THB)
Exports (Oct)
Year
 
 
8,40%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Imports (Oct)
Year
 
 
20,50%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Private Consumption (Oct)
Month
 
 
-0,2%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Private Investment (Oct)
Month
 
 
-0,7%
+
09:30
none
Thailand (THB)
Trade account (Oct)
 
 
1,90B
+
10:00
none
Thailand (THB)
Interest Rate Decision
 
1,25%
1,00%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Month
 
-1,7%
-0,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Year
 
22,7%
29,8%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
GDP (Q3)
Year
 
4,0%
7,6%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Consumer Spending (Oct)
Month
 
-0,6%
1,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French GDP (Q3)
Quarter
 
0,2%
0,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French PPI (Oct)
Month
 
 
1,0%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Month
 
 
1,0%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Year
 
 
6,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP
Month
 
 
1,2%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP
Year
 
 
7,1%
+
11:00
none
Switzerland (CHF)
KOF Leading Indicators (Nov)
 
91,3
90,9
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Retail Sales (Oct)
Year
 
 
0,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
 
 
 
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
M3 Money Supply (Oct)
 
 
-0,8%
+
11:30
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Pill Speaks
 
 
 
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment Change (Nov)
 
13K
8K
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment Rate (Nov)
 
5,5%
5,5%
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment (Nov)
 
 
2,518M
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Unemployment n.s.a. (Nov)
 
 
2,442M
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian GDP (Q3)
Year
 
2,6%
2,6%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian GDP (Q3)
Quarter
 
0,5%
0,5%
+
12:00
none
Switzerland (CHF)
ZEW Expectations (Nov)
 
 
-53,1
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Current account (Sep)
 
 
-0,11B
+
12:00
none
Norway (NOK)
Central Bank Currency Purchase (Dec)
 
 
3.700,0M
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Nov)
Month
 
 
3,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Nov)
Year
 
11,3%
11,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Nov)
Year
 
12,0%
12,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Nov)
Month
 
0,2%
3,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI (Nov)
Year
 
10,4%
10,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI, n.s.a (Nov)
 
 
121,03
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy & Food (Nov)
Year
 
6,3%
6,4%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI
Month
 
 
0,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Core CPI
Year
 
 
5,0%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
CPI
Month
 
 
1,5%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
HICP ex Energy and Food
Month
 
 
0,7%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
German 10-Year Bund Auction
 
 
2,250%
+
15:00
none
ZAR (ZAR)
Trade Balance (Oct)
 
16,85B
19,70B
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
 
 
6,67%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
 
 
2,2%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
 
 
174,4
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
 
 
209,8
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
 
 
373,6
+
16:15
none
USA (USD)
ADP Nonfarm Employment Change (Nov)
 
200K
239K
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Prices (Q3)
 
4,50%
4,50%
+
16:30
none
USA (USD)
Corporate Profits (Q3)
Quarter
 
 
6,2%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP (Q3)
Quarter
 
2,7%
2,6%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Price Index (Q3)
Quarter
 
4,1%
4,1%
+
16:30
none
USA (USD)
GDP Sales (Q3)
 
 
3,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Goods Trade Balance (Oct)
 
-90,20B
-92,22B
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Prices (Q3)
 
 
4,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Consumer Spending (Q3)
 
 
1,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Inventories Ex Auto (Oct)
 
 
-0,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Wholesale Inventories
Month
 
 
0,6%
+
17:45
none
USA (USD)
Chicago PMI (Nov)
 
47,0
45,2
+
18:00
none
USA (USD)
JOLTs Job Openings (Oct)
 
10,300M
10,717M
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales (Oct)
Month
 
-5,0%
-10,2%
+
18:00
none
USA (USD)
Pending Home Sales Index (Oct)
 
 
79,5
+
18:00
none
USA (USD)
M2 Money Supply
Month
 
 
21,42T
+
18:00
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (Oct)
 
 
110,9
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
-2,758M
-3,691M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
0,258M
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
1,124M
+
18:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
-0,887M
+
18:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
0,014M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
1,457M
1,718M
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-0,625M
+
18:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
0,961M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
0,2%
1,0%
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
1,625M
3,058M
+
19:00
none
Russia (RUB)
Russian Real Wage Growth (Sep)
Year
 
-1,8%
-1,2%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Retail Sales (Oct)
Year
 
-9,8%
-9,8%
+
19:00
none
Russia (RUB)
Unemployment Rate (Oct)
 
4,1%
3,9%
+
20:35
none
USA (USD)
Fed Governor Cook Speaks
 
 
 
+
21:30
none
USA (USD)
Fed Chair Powell Speaks
 
 
 
+
22:00
none
USA (USD)
Beige Book
 
 
 
+
วันพฤหัสบดี 01.12.2022
00:30
none
Australia (AUD)
AIG Manufacturing Index (Nov)
 
 
49,6
+
01:00
none
Australia (AUD)
Manufacturing PMI
 
51,5
52,7
+
01:42
none
Ukraine (UAH)
Current Account (USD) (Oct)
 
 
8,547B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Capital Spending (Q3)
Year
 
6,4%
4,6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
-526,6B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
4,5B
+
03:30
none
Australia (AUD)
Building Capital Expenditure (Q3)
Month
 
 
-2,5%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Plant/Machinery Capital Expenditure (Q3)
Quarter
 
 
2,1%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Private New Capital Expenditure (Q3)
Quarter
 
1,5%
-0,3%
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Nov)
 
49,4
49,4
+
04:30
none
Japan (JPY)
BoJ Board Member Noguchi Speaks
 
 
 
+
04:45
none
China (CNY)
Caixin Manufacturing PMI (Nov)
 
48,9
49,2
+
06:35
none
Japan (JPY)
10-Year JGB Auction
 
 
0,248%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Household Confidence (Nov)
 
30,3
29,9
+
08:30
none
Australia (AUD)
Commodity Prices
Year
 
 
22,4%
+
09:00
none
Russia (RUB)
S&P Global Manufacturing PMI (Nov)
 
 
50,7
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Retail Sales (Oct)
Month
 
-0,6%
0,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Retail Sales (Oct)
Year
 
-2,8%
-0,9%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Manufacturing PMI (Nov)
 
 
46,40
+
10:00
none
UK (GBP)
Nationwide HPI (Nov)
Year
 
5,8%
7,2%
+
10:00
none
UK (GBP)
Nationwide HPI (Nov)
Month
 
-0,3%
-0,9%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Manufacturing PMI (Nov)
 
 
46,8
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
Retail Sales (Oct)
Year
 
3,5%
3,2%
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
CPI (Nov)
Month
 
0,1%
0,1%
+
10:30
none
Switzerland (CHF)
CPI (Nov)
Year
 
3,0%
3,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's Enria Speaks
 
 
 
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
Spanish Manufacturing PMI (Nov)
 
45,6
44,7
+
11:30
none
Switzerland (CHF)
procure.ch PMI (Nov)
 
54,0
54,9
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Retail Sales (Oct)
Year
 
 
0,2%
+
11:45
none
Eurozone (EUR)
Italian Manufacturing PMI (Nov)
 
47,0
46,5
+
11:50
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Nov)
 
49,1
49,1
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Nov)
 
46,7
46,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Monthly Unemployment Rate (Oct)
 
8,0%
7,9%
+
12:00
none
Norway (NOK)
Manufacturing PMI (Nov)
 
 
53,1
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Nov)
 
47,3
47,3
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing PMI (Nov)
 
46,2
46,2
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 15-Year Obligacion Auction
 
 
3,260%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Unemployment Rate (Oct)
 
6,6%
6,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 10-Year OAT Auction
 
 
2,76%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
2,38%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
 
 
2,21%
+
13:30
none
UK (GBP)
30-Year Treasury Gilt Auction
 
 
3,680%
+
15:00
none
ZAR (ZAR)
Total Vehicle Sales (Nov)
Year
 
 
11,40%
+
15:00
none
ZAR (ZAR)
Total Vehicle Sales (Nov)
 
 
45,97K
+
15:30
none
USA (USD)
Challenger Job Cuts (Nov)
 
 
33,843K
+
15:30
none
USA (USD)
Challenger Job Cuts
Year
 
 
33,8%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
568,8B
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Oct)
Year
 
5,0%
5,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PCE Price Index (Oct)
Month
 
0,3%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE Price index (Oct)
Year
 
 
6,2%
+
16:30
none
USA (USD)
PCE price index (Oct)
Month
 
 
0,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Income (Oct)
Month
 
0,4%
0,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Personal Spending (Oct)
Month
 
0,8%
0,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Real Personal Consumption (Oct)
Month
 
 
0,3%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Labor Productivity (Q3)
Quarter
 
 
0,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
1.573K
1.551K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
235K
240K
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
226,75K
+
16:30
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
17:30
none
Canada (CAD)
Manufacturing PMI (Nov)
 
 
48,8
+
17:30
none
USA (USD)
FOMC Member Bowman Speaks
 
 
 
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Nov)
 
47,6
47,6
+
18:00
none
USA (USD)
Construction Spending (Oct)
Month
 
-0,3%
0,2%
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing Employment (Nov)
 
 
50,0
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing New Orders Index (Nov)
 
 
49,2
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing PMI (Nov)
 
49,8
50,2
+
18:00
none
USA (USD)
ISM Manufacturing Prices (Nov)
 
47,5
46,6
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
 
-80B
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
3,970%
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
4,120%
+
19:45
none
Eurozone (EUR)
ECB's Lane Speaks
 
 
 
+
20:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Elderson Speaks
 
 
 
+
23:00
none
USA (USD)
Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks
 
 
 
+
วันศุกร์ 02.12.2022
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade - Exports Prices (Q3)
 
0,9%
3,7%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade - Exports Volume (Q3)
Quarter
 
0,3%
3,0%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade - Imports Prices (Q3)
 
2,5%
6,5%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Terms of Trade Index (Q3)
Quarter
 
1,6%
-2,4%
+
01:42
none
USA (USD)
Dallas Fed PCE (Oct)
 
 
4,30%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Monetary Base
Year
 
-4,5%
-6,9%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Home Loans
Month
 
 
-9,3%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Retail Sales
Month
 
 
0,6%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Invest Housing Finance
Month
 
 
-6,0%
+
05:40
none
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
+
05:40
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
06:00
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Nov)
 
 
46,1
+
07:00
none
Thailand (THB)
Core CPI (Nov)
Year
 
3,20%
3,17%
+
07:00
none
Thailand (THB)
CPI (Nov)
Year
 
6,00%
5,98%
+
07:30
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Gov Orr Speaks
 
 
 
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Retail Sales (Oct)
Year
 
 
11,2%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Retail Sales (Oct)
Month
 
 
3,3%
+
09:00
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Current Account Balance n.s.a (Oct)
 
 
14,8B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Exports (Oct)
Month
 
-0,3%
-0,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Imports (Oct)
Month
 
-0,4%
-2,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Trade Balance (Oct)
 
5,2B
3,7B
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Month
 
-1,7%
-0,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Import Price Index (Oct)
Year
 
23,3%
29,8%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
28,1B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
207,9B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Government Budget Balance (Oct)
 
 
-146,6B
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French Industrial Production (Oct)
Month
 
 
-0,8%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish Unemployment Change
 
-20,3K
-27,0K
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Change (Nov)
 
 
58,38K
+
12:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate n.s.a. (Nov)
 
1,70%
1,60%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
3,306%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
PPI (Oct)
Month
 
-2,0%
1,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
PPI (Oct)
Year
 
31,5%
41,9%
+
13:00
none
Norway (NOK)
House Price Index (Nov)
Year
 
 
2,80%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
French 10-Year OAT Auction
 
 
2,76%
+
15:00
none
Eurozone (EUR)
ECB's De Guindos Speaks
 
 
 
+
16:00
none
Singapore (SGD)
Manufacturing PMI (Nov)
 
 
49,7
+
16:30
none
USA (USD)
Average Hourly Earnings (Nov)
Month
 
0,3%
0,4%
+
16:30
none
USA (USD)
Government Payrolls (Nov)
 
 
28,0K
+
16:30
none
USA (USD)
Manufacturing Payrolls (Nov)
 
20K
32K
+
16:30
none
USA (USD)
Nonfarm Payrolls (Nov)
 
200K
261K
+
16:30
none
USA (USD)
Private Nonfarm Payrolls (Nov)
 
200K
233K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Employment Change (Nov)
 
5,0K
108,3K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Full Employment Change (Nov)
 
 
119,3K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Part Time Employment Change (Nov)
 
 
-11,0K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Participation Rate (Nov)
 
 
64,9%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Unemployment Rate (Nov)
 
5,3%
5,2%
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
German Buba President Nagel Speaks
 
 
 
+
17:56
none
USA (USD)
Average Hourly Earnings (Nov)
Year
 
4,6%
4,7%
+
17:56
none
USA (USD)
Average Weekly Hours (Nov)
 
34,5
34,5
+
17:56
none
USA (USD)
Participation Rate (Nov)
 
 
62,2%
+
17:56
none
USA (USD)
U6 Unemployment Rate (Nov)
 
 
6,8%
+
17:56
none
USA (USD)
Unemployment Rate (Nov)
 
3,7%
3,7%
+
18:15
none
USA (USD)
Chicago Fed President Evans Speaks
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
627
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
784
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
-16,8K
+
วันเสาร์ 03.12.2022
05:30
none
Eurozone (EUR)
ECB President Lagarde Speaks
 
 
 
+
line.me icon
เลื่อนขึ้น