เลื่อนขึ้น

ปฏิทินในเชิงธุรกิจ

ลำดับความสำคัญ
เวลา
เวลาที่เหลือ
ภูมิภาค
เหตุการณ์/ตัวชี้วัด
หน่วยเงิน
มูลค่า
พยากรณ์
ก่อนหน้า/
ย้อนหลังอีกครั้ง
ลำดับความสำคัญ
วันจันทร์ 06.04.2020
02:01
none
UK (GBP)
GfK Consumer Confidence (Mar)
 
-15
-9
+
04:00
none
Australia (AUD)
MI Inflation Gauge
Month
0,2%
 
-0,1%
+
04:00
none
New Zealand (NZD)
ANZ Commodity Price Index
Month
-2,1%
 
-2,1%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Household Confidence (Mar)
30,9
 
38,3
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Factory Orders (Feb)
Month
-1,4%
-2,4%
4,8%
+
11:30
none
UK (GBP)
Construction PMI (Mar)
39,3
44,0
52,6
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
Sentix Investor Confidence (Apr)
-42,9
-30,3
-17,1
+
11:30
none
UK (GBP)
Housing Equity Withdrawal
Quarter
-5,1B
 
-6,0B
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (Mar)
 
 
92,7
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
Spanish Consumer Confidence
63,3
 
85,7
+
16:00
none
Russia (RUB)
CPI (Mar)
Month
0,6%
0,7%
0,3%
+
16:00
none
Russia (RUB)
CPI (Mar)
Year
2,5%
2,7%
2,3%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,465%
 
-0,494%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,477%
 
-0,486%
+
16:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,479%
 
-0,478%
+
17:00
none
USA (USD)
CB Employment Trends Index (Mar)
60,39
 
109,27
+
17:30
none
Canada (CAD)
BoC Business Outlook Survey
 
 
 
+
18:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
0,125%
 
0,085%
+
18:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
0,160%
 
0,100%
+
วันอังคาร 07.04.2020
01:00
none
New Zealand (NZD)
NZIER Business Confidence (Q1)
-70%
 
-21%
+
01:00
none
New Zealand (NZD)
NZIER QSBO Capacity Utilization (Q1)
92,1%
 
92,0%
+
01:30
none
Australia (AUD)
AIG Services Index (Mar)
38,7
 
47,0
+
02:30
none
Japan (JPY)
Overall wage income of employees (Feb)
1,0%
 
1,2%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Overtime Pay (Feb)
Year
-1,20%
 
-0,80%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Household Spending (Feb)
Month
0,8%
-0,2%
-1,6%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Household Spending (Feb)
Year
-0,3%
-3,9%
-3,9%
+
02:30
none
Japan (JPY)
Average Cash Earnings
Year
1,0%
2,1%
1,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Reserves (USD) (Mar)
1.366,2B
 
1.359,0B
+
04:30
none
Australia (AUD)
Exports (Feb)
Month
-5%
 
-3%
+
04:30
none
Australia (AUD)
Imports (Feb)
Month
-4%
 
-3%
+
04:30
none
Australia (AUD)
Trade Balance (Feb)
4,361B
 
5,210B
+
04:30
none
Australia (AUD)
ANZ Job Advertisements
Month
-10,3%
-2,9%
1,2%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Mar)
 
 
64,8
+
06:30
none
Thailand (THB)
Core CPI (Mar)
Year
0,54%
0,50%
0,58%
+
06:30
none
Thailand (THB)
CPI (Mar)
Year
-0,54%
-0,60%
0,74%
+
06:30
none
Thailand (THB)
Core CPI (Mar)
Year
 
 
0,58%
+
06:30
none
Thailand (THB)
CPI (Mar)
Year
 
 
0,74%
+
06:35
none
Japan (JPY)
30-Year JGB Auction
0,430%
 
0,340%
+
07:30
none
Australia (AUD)
RBA Interest Rate Decision (Apr)
0,25%
0,25%
0,25%
+
07:30
none
Australia (AUD)
RBA Rate Statement
 
 
 
+
08:00
none
Japan (JPY)
Coincident Indicator (Feb)
Month
0,6%
 
0,8%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index (Feb)
Month
1,6%
 
-0,4%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Leading Index
92,1
 
90,5
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate n.s.a. (Mar)
2,9%
2,8%
2,5%
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate s.a. (Mar)
2,8%
2,8%
2,6%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Industrial Production (Feb)
Month
0,3%
-0,9%
3,2%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Manufacturing Production (Feb)
Month
-0,5%
0,2%
0,4%
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
Foreign Reserves (USD) (Mar)
52,46B
54,80B
54,71B
+
09:00
none
ZAR (ZAR)
Net FX Reserves (USD) (Mar)
44,774B
 
45,358B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Current Account (Feb)
-3,80B
 
-3,10B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Exports (Feb)
42,4B
 
40,3B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Imports (Feb)
47,6B
 
46,3B
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Reserve Assets Total (Mar)
211.671,0M
 
188.033,0M
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Trade Balance (Feb)
-5,2B
-4,9B
-6,0B
+
10:30
none
UK (GBP)
Halifax House Price Index (Mar)
Month
0,0%
0,1%
0,2%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Industrial New Orders (Feb)
Year
5,9%
 
2,2%
+
10:30
none
UK (GBP)
Halifax House Price Index
Year
3,0%
 
2,8%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Industrial Production
Year
-1,2%
 
-0,8%
+
10:30
none
Sweden (SEK)
Industrial Production
Month
-0,3%
 
1,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Retail Sales (Feb)
Month
0,8%
 
0,1%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Retail Sales (Feb)
Year
5,7%
 
1,5%
+
11:00
none
China (CNY)
FX Reserves (USD)
3,061T
 
3,107T
+
11:00
none
Norway (NOK)
Unemployment Rate n.s.a. (Mar)
10,40%
13,50%
2,30%
+
11:30
none
UK (GBP)
Labour Productivity (Q4)
0,3%
 
0,3%
+
11:30
none
Hong Kong (HKD)
Foreign Reserves (USD) (Mar)
437,50B
 
445,70B
+
12:00
none
Singapore (SGD)
Foreign Reserves USD (Mar)
Month
279,1B
 
283,0B
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Eurogroup Meetings
 
 
 
+
13:00
none
USA (USD)
NFIB Small Business Optimism (Mar)
96,4
 
104,5
+
13:01
none
Ukraine (UAH)
Foreign Reserves (USD) (Mar)
24,92B
25,14B
27,04B
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
5,3%
 
6,3%
+
15:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
0,9%
 
1,3%
+
17:00
none
USA (USD)
JOLTs Job Openings (Feb)
6,882M
6,600M
7,012M
+
17:00
none
Canada (CAD)
Ivey PMI n.s.a (Mar)
28,2
 
53,2
+
17:00
none
Canada (CAD)
Ivey PMI (Mar)
26,0
41,0
54,1
+
17:00
none
USA (USD)
IBD/TIPP Economic Optimism
47,8
 
53,9
+
17:30
none
Turkey (TRY)
Treasury Cash Balance (Mar)
-40,450B
 
-8,970B
+
18:20
none
New Zealand (NZD)
GlobalDairyTrade Price Index
1,2%
 
-3,9%
+
20:01
none
USA (USD)
10-Year Note Auction
0,782%
 
0,849%
+
21:00
none
USA (USD)
3-Year Note Auction
0,348%
 
0,563%
+
22:00
none
USA (USD)
Consumer Credit (Feb)
22,33B
14,00B
12,06B
+
23:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
11,938M
9,300M
10,485M
+
วันพุธ 08.04.2020
02:50
none
Japan (JPY)
Core Machinery Orders (Feb)
Year
-2,4%
-2,9%
-0,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Core Machinery Orders (Feb)
Month
2,3%
-2,7%
2,9%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Current Account n.s.a. (Feb)
3,169T
3,062T
0,612T
+
02:50
none
Japan (JPY)
Adjusted Current Account
2,38T
 
1,63T
+
04:30
none
Australia (AUD)
Home Loans
Month
-2,0%
 
1,5%
+
04:30
none
Australia (AUD)
Invest Housing Finance
Month
-1,9%
 
0,1%
+
04:30
none
Australia (AUD)
RBA Chart Pack Release
 
 
 
+
08:00
none
Japan (JPY)
Economy Watchers Current Index (Mar)
14,2
 
27,4
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate n.s.a. (Mar)
 
2,8%
2,5%
+
08:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate s.a. (Mar)
 
2,8%
2,3%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Core CPI YTD (Mar)
2,1%
2,1%
2,1%
+
09:00
none
Norway (NOK)
Core Inflation (Mar)
Month
0,3%
0,4%
0,5%
+
09:00
none
Norway (NOK)
CPI (Mar)
Year
0,7%
0,8%
0,9%
+
09:00
none
Norway (NOK)
CPI (Mar)
Month
0,0%
0,1%
-0,1%
+
09:00
none
Norway (NOK)
PPI (Mar)
Year
-12,6%
 
-7,4%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Business Confidence (Mar)
 
 
92,7
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
German 10-Year Bund Auction
 
 
-0,770%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 12-Month BOT Auction
 
 
0,072%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
 
 
3,47%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
 
 
15,3%
+
14:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
 
 
211,7
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
 
 
874,6
+
14:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
 
 
4.781,1
+
15:15
none
Canada (CAD)
Housing Starts (Mar)
 
180,0K
210,1K
+
15:30
none
Canada (CAD)
Building Permits (Feb)
Month
 
-4,5%
4,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Seevol Cushing Storage Report
 
 
3,390M
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
 
9,271M
13,834M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Refinery Crude Runs
Weak
 
 
-0,940M
+
17:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
 
 
0,625M
+
17:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
 
 
3,521M
+
17:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
 
 
0,128M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
 
1,446M
-2,194M
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
 
 
-1,502M
+
17:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
 
 
-0,175M
+
17:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Refinery Utilization Rates
Weak
 
-2,3%
-5,0%
+
17:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
 
4,333M
7,524M
+
19:00
none
USA (USD)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
60,10
+
20:01
none
USA (USD)
30-Year Bond Auction
 
 
1,320%
+
21:00
none
USA (USD)
FOMC Meeting Minutes
 
 
 
+
วันพฤหัสบดี 09.04.2020
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Mar)
Month
 
 
0,6%
+
01:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Mar)
Year
 
 
8,6%
+
02:01
none
UK (GBP)
RICS House Price Balance (Mar)
 
14%
29%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
 
 
-1,7B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
 
 
-1.421,9B
+
03:30
none
Japan (JPY)
BoJ Governor Kuroda Speaks
 
 
 
+
04:30
none
Australia (AUD)
RBA Financial Stability Review
 
 
 
+
06:21
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Mar)
 
 
64,8
+
08:00
none
Japan (JPY)
Household Confidence (Apr)
 
 
30,9
+
09:00
none
UK (GBP)
U.K. Construction Output (Feb)
Year
 
-0,1%
1,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
Construction Output (Feb)
Month
 
0,2%
-0,8%
+
09:00
none
UK (GBP)
Industrial Production (Feb)
Month
 
0,1%
-0,1%
+
09:00
none
UK (GBP)
Industrial Production (Feb)
Year
 
-2,9%
-2,9%
+
09:00
none
UK (GBP)
Manufacturing Production (Feb)
Year
 
-4,0%
-3,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
Manufacturing Production (Feb)
Month
 
0,1%
0,2%
+
09:00
none
UK (GBP)
Trade Balance (Feb)
 
-6,00B
-3,72B
+
09:00
none
UK (GBP)
Trade Balance Non-EU (Feb)
 
-0,50B
2,23B
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
Gemran Current Account Balance n.s.a (Feb)
 
 
16,6B
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Exports (Feb)
Month
 
-0,9%
0,0%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Imports (Feb)
Month
 
-0,7%
0,5%
+
09:00
none
Eurozone (EUR)
German Trade Balance (Feb)
 
17,5B
18,5B
+
09:00
none
Japan (JPY)
Machine Tool Orders
Year
 
 
-30,1%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP
Month
 
 
0,0%
+
09:00
none
UK (GBP)
GDP
Year
 
1,1%
0,6%
+
09:00
none
UK (GBP)
Monthly GDP 3M/3M Change
 
 
0,0%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Production (Feb)
Month
 
-1,7%
3,7%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Production (Feb)
Year
 
-2,6%
-0,1%
+
11:30
none
UK (GBP)
Index of Services
 
 
0,0%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Gold Production (Feb)
Year
 
 
4,9%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Mining Production (Feb)
 
1,3%
7,5%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 3-Year BTP Auction
 
 
0,74%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
2,290%
+
12:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 7-Year BTP Auction
 
 
0,92%
+
14:00
none
UK (GBP)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
55,5
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
Italy Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
37,73
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
Germany Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
53,29
+
14:00
none
Eurozone (EUR)
France Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
43,05
+
14:00
none
Russia (RUB)
Russia Thomon Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
37,57
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Turkey Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
36,6
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Manufacturing Production (Feb)
Month
 
 
2,5%
+
14:15
none
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
2,290%
+
14:30
none
Eurozone (EUR)
ECB Publishes Account of Monetary Policy Meeting
 
 
 
+
15:30
none
USA (USD)
Core PPI (Mar)
Month
 
0,1%
-0,3%
+
15:30
none
USA (USD)
Core PPI (Mar)
Year
 
1,2%
1,4%
+
15:30
none
USA (USD)
PPI (Mar)
Month
 
-0,4%
-0,6%
+
15:30
none
USA (USD)
PPI (Mar)
Year
 
0,5%
1,3%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Employment Change (Mar)
 
-350,0K
30,3K
+
15:30
none
Canada (CAD)
Full Employment Change (Mar)
 
 
37,6K
+
15:30
none
Canada (CAD)
Part Time Employment Change (Mar)
 
 
-7,3K
+
15:30
none
Canada (CAD)
Participation Rate (Mar)
 
65,1%
65,5%
+
15:30
none
Canada (CAD)
Unemployment Rate (Mar)
 
7,2%
5,6%
+
15:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
8.000K
3.029K
+
15:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
5.250K
6.648K
+
15:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
2.612,00K
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
551,2B
+
16:00
none
UK (GBP)
NIESR GDP Estimate
 
 
0,0%
+
16:00
none
UK (GBP)
NIESR Monthly GDP Tracker
 
 
0,2%
+
16:30
none
Ukraine (UAH)
CPI (Mar)
Month
 
1,2%
-0,3%
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Apr)
 
 
2,20%
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Expectations (Apr)
 
88,2
79,7
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Consumer Sentiment (Apr)
 
75,0
89,1
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Current Conditions (Apr)
 
112,0
103,7
+
17:00
none
USA (USD)
Michigan Inflation Expectations (Apr)
 
 
2,2%
+
17:00
none
USA (USD)
Wholesale Trade Sales (Feb)
Month
 
 
1,6%
+
17:00
none
USA (USD)
Wholesale Inventories
Month
 
-0,5%
-0,4%
+
17:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
-24B
-19B
+
18:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
 
 
0,090%
+
18:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
 
 
0,095%
+
19:00
none
USA (USD)
WASDE Report
 
 
 
+
วันศุกร์ 10.04.2020
02:50
none
Japan (JPY)
Bank Lending (Mar)
Year
 
 
2,1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Mar)
Month
 
-0,7%
-0,4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Mar)
Year
 
-0,1%
0,8%
+
04:30
none
China (CNY)
CPI (Mar)
Month
 
-0,7%
0,8%
+
04:30
none
China (CNY)
CPI (Mar)
Year
 
4,8%
5,2%
+
04:30
none
China (CNY)
PPI (Mar)
Year
 
-1,1%
-0,4%
+
05:00
none
Japan (JPY)
Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
36,36
+
05:00
none
China (CNY)
China Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr)
 
 
64,78
+
06:30
none
Thailand (THB)
Consumer Confidence (Mar)
 
 
64,8
+
09:45
none
Eurozone (EUR)
French Industrial Production (Feb)
Month
 
0,1%
1,2%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Quarterly 3-month Jobless Average (Jan)
 
 
13,7%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
34,4B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
227,2B
+
15:30
none
USA (USD)
Core CPI (Mar)
Year
 
2,3%
2,4%
+
15:30
none
USA (USD)
Core CPI (Mar)
Month
 
0,1%
0,2%
+
15:30
none
USA (USD)
Core CPI Index (Mar)
 
 
267,07
+
15:30
none
USA (USD)
CPI (Mar)
Month
 
-0,3%
0,1%
+
15:30
none
USA (USD)
CPI (Mar)
Year
 
1,6%
2,3%
+
15:30
none
USA (USD)
CPI Index, n.s.a. (Mar)
 
258,20
258,68
+
15:30
none
USA (USD)
CPI Index, s.a (Mar)
 
 
259,05
+
15:30
none
USA (USD)
CPI, n.s.a (Mar)
Month
 
 
0,27%
+
15:30
none
USA (USD)
Real Earnings (Mar)
Month
 
 
0,5%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Trade Balance (Feb)
 
9,70B
12,48B
+
18:00
none
USA (USD)
Cleveland CPI (Mar)
Month
 
 
0,2%
+
19:30
none
USA (USD)
FOMC Member Mester Speaks
 
 
 
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
562
+
20:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
 
 
664
+
21:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance (Mar)
 
-150,0B
-235,0B
+
22:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
8,2K
+
22:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
10,9K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Aluminium speculative net positions
 
 
61,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
-26,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
 
 
-33,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
436,0K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
288,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Nasdaq 100 speculative net positions
 
 
27,4K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Natural Gas speculative net positions
 
 
-109,5K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
12,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
33,7K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
 
 
60,3K
+
22:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
 
 
34,8K
+
22:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-29,2K
+
22:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
4,9K
+
22:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-25,2K
+
22:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-16,0K
+
22:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
5,0K
+
22:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
61,3K
+