เลื่อนขึ้น

ปฏิทินในเชิงธุรกิจ

ลำดับความสำคัญ
เวลา
เวลาที่เหลือ
ภูมิภาค
เหตุการณ์/ตัวชี้วัด
หน่วยเงิน
มูลค่า
พยากรณ์
ก่อนหน้า/
ย้อนหลังอีกครั้ง
ลำดับความสำคัญ
วันจันทร์ 10.12.2018
00:30
none
Australia (AUD)
RBA Assist Gov Kent Speaks
 
 
 
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Manufacturing Sales Volume (Q3)
Quarter
-1.6%
 
-1.7%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Bank Lending (Nov)
Year
2.1%
2.2%
2.2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Current Account n.s.a. (Oct)
1.310T
1.384T
1.822T
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP (Q3)
Quarter
-0.6%
-0.5%
-0.3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP (Q3)
Year
-2.5%
-1.9%
-1.2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP Capital Expenditure (Q3)
Quarter
-2.8%
-1.6%
-0.2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP External Demand (Q3)
Quarter
-0.1%
-0.1%
-0.1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP Private Consumption (Q3)
Quarter
-0.2%
-0.1%
-0.1%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Adjusted Current Account
1.21T
1.29T
1.33T
+
02:50
none
Japan (JPY)
GDP Price Index
Year
-0.3%
-0.3%
-0.3%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Home Loans (Oct)
Month
2,2%
-0,5%
-1,0%
+
03:30
none
Australia (AUD)
Invest Housing Finance (Oct)
Month
0,6%
 
-2,8%
+
08:00
none
Japan (JPY)
Economy Watchers Current Index (Nov)
51,0
49,5
49,5
+
09:30
none
UK (GBP)
BoE MPC Member Cunliffe Speaks
 
 
 
+
09:30
none
Canada (CAD)
BoC Gov Council Member Lane Speaks
 
 
 
+
09:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate n.s.a. (Nov)
2,5%
 
2,4%
+
09:45
none
Switzerland (CHF)
Unemployment Rate s.a. (Nov)
2,4%
2,5%
2,5%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Exports (Oct)
Month
0,7%
0,5%
-0,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Imports (Oct)
Month
1,3%
0,4%
-0,4%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German Trade Balance (Oct)
17,3B
17,2B
17,7B
+
10:00
none
Norway (NOK)
Core CPI YTD (Nov)
2,2%
1,8%
1,6%
+
10:00
none
Norway (NOK)
Core Inflation (Nov)
Month
0,3%
0,2%
0,5%
+
10:00
none
Norway (NOK)
CPI (Nov)
Month
0,5%
0,1%
-0,2%
+
10:00
none
Norway (NOK)
CPI (Nov)
Year
3,5%
3,1%
3,1%
+
10:00
none
Norway (NOK)
PPI (Nov)
Year
14,9%
 
22,5%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
GDP (Q3)
Year
1,6%
2,0%
5,2%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Production (Oct)
Year
1,0%
 
1,4%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Production (Oct)
Month
0,1%
-0,4%
-0,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
U.K. Construction Output (Oct)
Year
3,8%
3,2%
3,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Construction Output (Oct)
Month
-0,2%
-0,4%
1,7%
+
12:30
none
UK (GBP)
Industrial Production (Oct)
Year
-0,8%
-0,2%
1,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Industrial Production (Oct)
Month
-0,6%
-0,4%
0,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing Production (Oct)
Year
-1,0%
0,4%
0,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
Manufacturing Production (Oct)
Month
-0,9%
0,0%
0,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
Trade Balance (Oct)
-11,87B
-10,50B
-10,68B
+
12:30
none
UK (GBP)
Trade Balance Non-EU (Oct)
-4,25B
-3,15B
-2,95B
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
Sentix Investor Confidence (Dec)
-0,3
8,4
8,8
+
12:30
none
UK (GBP)
GDP (Q3)
Year
1,5%
1,6%
1,5%
+
12:30
none
UK (GBP)
GDP
Month
0,1%
0,1%
0,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Index of Services
0,3%
0,3%
0,4%
+
12:30
none
UK (GBP)
Monthly GDP 3M/3M Change
0,4%
0,4%
0,6%
+
14:30
none
Turkey (TRY)
End Year CPI Forecast (Dec)
21,28%
 
24,45%
+
15:45
none
Canada (CAD)
BoC Gov Council Member Lane Speaks
 
 
 
+
16:00
none
UK (GBP)
NIESR GDP Estimate
0,3%
 
0,4%
+
16:15
none
Canada (CAD)
Housing Starts (Nov)
215,9K
198,0K
206,8K
+
16:30
none
Canada (CAD)
Building Permits (Oct)
Month
-0,2%
-0,2%
0,4%
+
17:00
none
UK (GBP)
NIESR Monthly GDP Tracker
0,3%
 
0,4%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
 
 
-0,577%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,701%
 
-0,668%
+
17:00
none
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,651%
 
-0,645%
+
18:00
none
USA (USD)
CB Employment Trends Index (Nov)
110,40
 
110,70
+
18:00
none
USA (USD)
JOLTs Job Openings (Oct)
7,079M
7,220M
6,960M
+
18:30
none
UK (GBP)
U.K. Prime Minister May Speaks
 
 
 
+
19:00
none
Ukraine (UAH)
CPI (Nov)
Month
1,4%
1,6%
1,7%
+
19:30
none
USA (USD)
3-Month Bill Auction
2,375%
 
2,365%
+
19:30
none
USA (USD)
6-Month Bill Auction
2,480%
 
2,495%
+
23:30
none
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
-39,8K
 
-39,1K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
10,7K
 
10,7K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Corn speculative net positions
123,7K
 
42,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
330,1K
 
348,1K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
49,0K
 
1,9K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
104,1K
 
215,4K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
-0,6K
 
-11,0K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Soybeans speculative net positions
9,0K
 
-39,8K
+
23:30
none
USA (USD)
CFTC Wheat speculative net positions
-2,1K
 
-15,6K
+
23:30
none
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
-12,9K
 
-8,6K
+
23:30
none
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
-19,8K
 
-21,1K
+
23:30
none
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
-50,8K
 
-53,9K
+
23:30
none
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
-109,8K
 
-104,3K
+
23:30
none
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
-21,3K
 
-20,5K
+
23:30
none
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
10,4K
 
10,2K
+
23:30
none
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
-60,8K
 
-55,1K
+
วันอังคาร 11.12.2018
00:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Nov)
Month
-0,4%
 
0,1%
+
00:45
none
New Zealand (NZD)
Electronic Card Retail Sales (Nov)
Year
4,6%
 
6,2%
+
02:50
none
Japan (JPY)
BSI Large Manufacturing Conditions (Q4)
5,5
 
6,5
+
02:50
none
Japan (JPY)
M2 Money Stock
Year
2,3%
2,6%
2,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
House Price Index (Q3)
Quarter
-1,5%
-1,5%
-0,7%
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Confidence (Nov)
3
 
4
+
03:30
none
Australia (AUD)
NAB Business Survey (Nov)
11
 
12
+
06:35
none
Japan (JPY)
30-Year JGB Auction
0,790%
 
0,870%
+
09:00
none
Japan (JPY)
Machine Tool Orders
Year
-16,8%
 
-0,7%
+
09:30
none
Eurozone (EUR)
French Non-Farm Payrolls (Q4)
Quarter
0,1%
0,2%
0,2%
+
10:00
none
Turkey (TRY)
Current Account (USD) (Oct)
2,77B
2,55B
1,83B
+
12:00
none
China (CNY)
M2 Money Stock (Nov)
Year
8,0%
8,0%
8,0%
+
12:00
none
China (CNY)
New Loans (Nov)
1.250,0B
1.100,0B
697,0B
+
12:00
none
China (CNY)
Outstanding Loan Growth (Nov)
Year
13,1%
13,0%
13,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
Average Earnings ex Bonus (Oct)
3,3%
3,2%
3,2%
+
12:30
none
UK (GBP)
Average Earnings Index +Bonus (Oct)
3,3%
3,0%
3,1%
+
12:30
none
UK (GBP)
Claimant Count Change (Nov)
21,9K
13,2K
23,2K
+
12:30
none
UK (GBP)
Unemployment Rate (Oct)
4,1%
4,1%
4,1%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Gold Production (Oct)
Year
-15,1%
 
-19,7%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
Mining Production (Oct)
0,5%
-1,5%
-2,0%
+
12:30
none
UK (GBP)
Employment Change 3M/3M
Month
79,0K
25,0K
23,0K
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Month Letras Auction
-0,505%
 
-0,604%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Current Conditions (Dec)
45,3
55,8
58,2
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
German ZEW Economic Sentiment (Dec)
-17,5
-25,0
-24,1
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
ZEW Economic Sentiment
-21,0
-23,2
-22,0
+
13:40
none
Eurozone (EUR)
German 2-Year Schatz Auction
-0,580%
 
-0,580%
+
14:00
none
USA (USD)
NFIB Small Business Optimism (Nov)
104,8
107,3
107,4
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Manufacturing Production (Oct)
Month
1,1%
-0,1%
-1,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PPI (Nov)
Year
2,7%
2,5%
2,6%
+
16:30
none
USA (USD)
Core PPI (Nov)
Month
0,3%
0,1%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
PPI (Nov)
Month
0,1%
0,1%
0,6%
+
16:30
none
USA (USD)
PPI (Nov)
Year
2,5%
2,5%
2,9%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Year
6,6%
 
7,0%
+
16:55
none
USA (USD)
Redbook
Month
-0,5%
 
0,8%
+
18:00
none
USA (USD)
JOLTs Job Openings (Oct)
 
6,995M
6,960M
+
20:00
none
USA (USD)
WASDE Report
 
 
 
+
21:00
none
USA (USD)
3-Year Note Auction
2,748%
 
2,983%
+
22:00
none
UK (GBP)
UK Parliament vote on Brexit deal
 
 
 
+
22:15
none
New Zealand (NZD)
RBNZ Gov Orr Speaks
 
 
 
+
วันพุธ 12.12.2018
00:30
none
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
-10,180M
 
5,360M
+
02:30
none
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Dec)
0,1%
 
2,8%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Core Machinery Orders (Oct)
Month
7,6%
10,2%
-18,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Core Machinery Orders (Oct)
Year
4,5%
5,9%
-7,0%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Nov)
Month
-0,3%
-0,1%
0,3%
+
02:50
none
Japan (JPY)
PPI (Nov)
Year
2,3%
2,4%
2,9%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Tertiary Industry Activity Index
Month
1,9%
0,9%
-1,2%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Retail Sales
Month
-0,4%
 
-0,4%
+
08:00
none
Singapore (SGD)
Retail Sales
Year
0,1%
 
1,9%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Nov)
Month
0,2%
0,1%
0,1%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
Core CPI (Nov)
Year
4,4%
4,3%
4,2%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Nov)
Month
0,2%
0,1%
0,5%
+
11:00
none
ZAR (ZAR)
CPI (Nov)
Year
5,2%
5,1%
5,1%
+
11:00
none
China (CNY)
M2 Money Stock
Year
 
8,0%
8,0%
+
11:00
none
China (CNY)
New Loans
 
1.200,0B
697,0B
+
11:00
none
China (CNY)
Outstanding Loan Growth
Year
 
13,0%
13,1%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
CPI (Nov)
Year
2,0%
2,0%
2,3%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
CPI (Nov)
Month
-0,1%
-0,1%
-0,1%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
CPIF (CPI at constant interest rates) (Nov)
Year
2,1%
2,2%
2,4%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
CPIF (CPI at constant interest rates) (Nov)
Month
-0,1%
 
-0,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Quarterly Unemployment Rate
10,2%
10,3%
10,7%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Oct)
Year
1,2%
0,7%
0,8%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Oct)
Month
0,2%
0,2%
-0,6%
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 12-Month BOT Auction
0,370%
 
0,630%
+
14:00
none
ZAR (ZAR)
Retail Sales (Oct)
Year
2,2%
1,8%
0,6%
+
14:20
none
USA (USD)
OPEC Monthly Report
 
 
 
+
15:00
none
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
4,96%
 
5,08%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
1,6%
 
2,0%
+
15:00
none
USA (USD)
MBA Purchase Index
256,1
 
249,9
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Market Index
346,0
 
340,5
+
15:00
none
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
851,6
 
836,4
+
16:00
none
Russia (RUB)
Trade Balance (Oct)
19,70B
17,90B
18,49B
+
16:00
none
USA (USD)
Fed Chair Powell Testifies
 
 
 
+
16:00
none
Russia (RUB)
GDP Quarterly
Year
1,5%
1,3%
1,3%
+
16:30
none
USA (USD)
Core CPI (Nov)
Month
0,2%
0,2%
0,2%
+
16:30
none
USA (USD)
Core CPI (Nov)
Year
2,2%
2,2%
2,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Core CPI Index (Nov)
259,48
 
258,94
+
16:30
none
USA (USD)
CPI (Nov)
Year
2,2%
2,2%
2,5%
+
16:30
none
USA (USD)
CPI (Nov)
Month
0,0%
0,1%
0,3%
+
16:30
none
USA (USD)
CPI Index, n.s.a. (Nov)
252,04
252,06
252,89
+
16:30
none
USA (USD)
Real Earnings (Nov)
Month
-0,1%
0,3%
0,1%
+
16:30
none
Canada (CAD)
Capacity Utilization Rate (Q3)
82,6%
85,8%
84,1%
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Inventories
-1,208M
-2,990M
-7,323M
+
18:30
none
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
1,148M
 
1,729M
+
18:30
none
USA (USD)
Distillate Fuel Production
-0,026M
 
0,100M
+
18:30
none
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
-1,475M
1,801M
3,811M
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Production
0,791M
 
-0,502M
+
18:30
none
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
0,256M
 
-0,578M
+
18:30
none
USA (USD)
Gasoline Inventories
2,087M
2,461M
1,699M
+
18:30
none
USA (USD)
Crude Oil Imports
1,103M
 
-1,704M
+
19:00
none
USA (USD)
Cleveland CPI (Nov)
Month
0,3%
 
0,2%
+
21:00
none
USA (USD)
10-Year Note Auction
2,915%
 
3,209%
+
22:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance (Nov)
 
-165,2B
-100,0B
+
วันพฤหัสบดี 13.12.2018
00:45
none
New Zealand (NZD)
FPI (Nov)
Month
-0,6%
 
-0,6%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
1.241,4B
 
1.053,5B
+
02:50
none
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
-446,6B
 
-137,9B
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
Budget Balance (Feb)
-4,990B
 
-1,260B
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
Net Debt Forecast (Feb)
20,90%
 
20,80%
+
03:00
none
New Zealand (NZD)
Economic Forecast (Feb)
1,720B
 
3,140B
+
03:00
none
Australia (AUD)
MI Inflation Expectations
4,0%
 
3,6%
+
03:01
none
UK (GBP)
RICS House Price Balance (Nov)
-11%
-10%
-10%
+
03:30
none
Australia (AUD)
RBA Bulletin
 
 
 
+
05:30
none
Singapore (SGD)
Unemployment Rate
2,1%
 
2,1%
+
08:00
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Nov)
6,9%
 
6,9%
+
09:45
none
China (CNY)
FDI (Nov)
-1,30%
 
3,30%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Nov)
Month
0,1%
0,1%
0,1%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German CPI (Nov)
Year
2,3%
2,3%
2,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Nov)
Year
2,2%
2,2%
2,2%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German HICP (Nov)
Month
0,1%
0,1%
0,1%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI (Nov)
Month
-0,2%
-0,2%
0,1%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP (Nov)
Month
-0,2%
-0,2%
0,1%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French HICP (Nov)
Year
2,2%
2,2%
2,5%
+
10:45
none
Eurozone (EUR)
French CPI
Year
1,9%
1,9%
2,2%
+
11:15
none
Switzerland (CHF)
PPI (Nov)
Month
-0,3%
0,1%
0,2%
+
11:15
none
Switzerland (CHF)
PPI (Nov)
Year
1,4%
 
2,3%
+
11:30
none
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Nov)
5,5%
 
5,5%
+
11:30
none
Switzerland (CHF)
SNB Interest Rate Decision
-0,75%
-0,75%
-0,75%
+
11:30
none
Switzerland (CHF)
SNB Monetary Policy Assessment
 
 
 
+
12:00
none
Norway (NOK)
Interest Rate Decision
0,75%
0,75%
0,75%
+
12:00
none
Switzerland (CHF)
SNB Press Conference
 
 
 
+
12:00
none
USA (USD)
IEA Monthly Report
 
 
 
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
PPI (Nov)
Month
0,4%
0,4%
1,4%
+
12:30
none
ZAR (ZAR)
PPI (Nov)
Year
6,8%
6,8%
6,9%
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
 
 
0,021%
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
1,456%
+
12:40
none
Eurozone (EUR)
Spanish 5-Year Bonos Auction
 
 
0,412%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
EU Leaders Summit
 
 
 
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 3-Year BTP Auction
 
 
1,98%
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
3,790%
+
13:45
none
Eurozone (EUR)
Italian 7-Year BTP Auction
 
 
3,12%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
One-Week Repo Rate (Dec)
24,00%
24,00%
24,00%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Borrowing Rate (Dec)
22,50%
 
22,50%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Overnight Lending Rate (Dec)
25,50%
 
25,50%
+
14:00
none
Turkey (TRY)
Turkish Late Liquidity Window Rate
24,00%
 
24,00%
+
15:00
none
Ukraine (UAH)
Interest Rate Decision
18,00%
18,00%
18,00%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Interest Rate Decision (Dec)
0,00%
0,00%
0,00%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
Deposit Facility Rate
-0,40%
-0,40%
-0,40%
+
15:45
none
Eurozone (EUR)
ECB Marginal Lending Facility
0,25%
0,25%
0,25%
+
16:00
none
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
463,6B
 
462,1B
+
16:30
none
USA (USD)
Export Price Index (Nov)
Month
-0,9%
-0,1%
0,5%
+
16:30
none
USA (USD)
Import Price Index (Nov)
Month
-1,6%
-1,0%
0,5%
+
16:30
none
Canada (CAD)
New Housing Price Index (Oct)
Month
0,0%
0,0%
0,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
1.661K
1.650K
1.636K
+
16:30
none
USA (USD)
Initial Jobless Claims
206K
226K
233K
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
ECB Press Conference
 
 
 
+
16:30
none
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
224,75K
 
228,50K
+
16:50
none
Russia (RUB)
Budget Balance % of GDP (Nov)
3,70%
 
3,60%
+
18:30
none
USA (USD)
Natural Gas Storage
-77B
-84B
-63B
+
19:30
none
USA (USD)
8-Week Bill Auction
2,360%
 
2,390%
+
19:30
none
USA (USD)
4-Week Bill Auction
2,325%
 
2,320%
+
21:00
none
USA (USD)
30-Year Bond Auction
3,165%
 
3,418%
+
22:00
none
USA (USD)
Federal Budget Balance (Nov)
-205,0B
-193,5B
-100,0B
+
วันศุกร์ 14.12.2018
00:30
none
New Zealand (NZD)
Business NZ PMI (Nov)
53,5
 
53,5
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan All Big Industry CAPEX (Q4)
14,3%
12,7%
13,4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan All Small Industry CAPEX (Q4)
-3,7%
-3,6%
-8,4%
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Big Manufacturing Outlook Index (Q4)
15
16
19
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Large Manufacturers Index (Q4)
19
17
19
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Large Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
20
21
22
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Large Non-Manufacturers Index (Q4)
24
21
22
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Small Manufacturers Diffusion Index (Q4)
8
10
11
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Small Manufacturing Index (Q4)
14
13
14
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Small Non-Manufacturers Diffusion Index (Q4)
5
6
5
+
02:50
none
Japan (JPY)
Tankan Small Non-Manufacturing Index (Q4)
11
9
10
+
03:30
none
Japan (JPY)
Manufacturing PMI (Dec)
52,4
52,3
52,2
+
05:00
none
China (CNY)
Fixed Asset Investment (Nov)
Year
5,9%
5,9%
5,7%
+
05:00
none
China (CNY)
Industrial Production (Nov)
Year
5,4%
5,9%
5,9%
+
05:00
none
China (CNY)
Retail Sales (Nov)
Year
8,1%
8,8%
8,6%
+
05:00
none
China (CNY)
Chinese Unemployment Rate
4,8%
 
4,9%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Capacity Utilization (Oct)
Month
4,0%
 
-1,5%
+
07:30
none
Japan (JPY)
Industrial Production (Oct)
Month
2,9%
2,8%
2,9%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Nov)
Month
0,2%
 
0,3%
+
10:00
none
Eurozone (EUR)
German WPI (Nov)
Year
3,5%
 
4,0%
+
10:30
none
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
32,1B
 
32,2B
+
10:30
none
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
204,3B
 
203,2B
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI (Nov)
Month
-0,1%
-0,1%
0,9%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish CPI (Nov)
Year
1,7%
1,7%
2,3%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Nov)
Month
-0,2%
-0,2%
0,7%
+
11:00
none
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Nov)
Year
1,7%
1,7%
1,7%
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Markit Composite PMI (Dec)
49,3
54,0
54,2
+
11:15
none
Eurozone (EUR)
French Services PMI (Dec)
49,6
54,8
55,1
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
French Manufacturing PMI (Dec)
49,7
50,7
49,7
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Manufacturing PMI (Dec)
51,5
51,8
51,8
+
11:30
none
Eurozone (EUR)
German Services PMI (Dec)
52,5
53,4
53,3
+
11:55
none
Eurozone (EUR)
German Composite PMI (Dec)
52,2
52,5
52,2
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Manufacturing PMI (Dec)
51,4
51,9
51,8
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Markit Composite PMI (Dec)
51,3
52,8
52,7
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Services PMI (Dec)
51,4
53,5
53,4
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Oct)
Year
2,0%
 
-1,0%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial New Orders (Oct)
Month
-0,3%
 
-3,1%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Oct)
Year
2,00%
 
3,90%
+
12:00
none
Eurozone (EUR)
Italian Industrial Sales (Oct)
Month
-0,50%
 
1,30%
+
12:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Lautenschlaeger Speaks
 
 
 
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Dec)
Year
1,6%
1,7%
1,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Dec)
Month
-0,2%
-0,1%
-0,2%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Dec)
Month
-0,3%
-0,2%
-0,3%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Dec)
Year
1,6%
1,7%
1,6%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Wages in euro zone (Q3)
Year
2,40%
 
1,90%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Labor Cost Index (Q3)
Year
2,50%
 
2,20%
+
13:00
none
Eurozone (EUR)
Eurogroup Meetings
 
 
 
+
13:30
none
Russia (RUB)
Interest Rate Decision (Dec)
7,75%
7,50%
7,50%
+
15:00
none
Russia (RUB)
CBR Press Conference
 
 
 
+
16:30
none
USA (USD)
Core Retail Sales (Nov)
Month
0,2%
0,2%
1,0%
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Control (Nov)
Month
0,9%
0,4%
0,7%
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Sales (Nov)
Month
0,2%
0,1%
1,1%
+
16:30
none
USA (USD)
Retail Sales Ex Gas/Autos (Nov)
Month
0,5%
 
0,7%
+
16:30
none
Eurozone (EUR)
ECB's Angeloni Speaks
 
 
 
+
17:15
none
USA (USD)
Capacity Utilization Rate (Nov)
78,5%
78,6%
78,1%
+
17:15
none
USA (USD)
Industrial Production (Nov)
Month
0,6%
0,3%
-0,2%
+
17:15
none
USA (USD)
Manufacturing Production (Nov)
Month
0,0%
0,3%
-0,1%
+
17:15
none
USA (USD)
Industrial Production
Year
3,9%
 
4,1%
+
17:45
none
USA (USD)
Manufacturing PMI (Dec)
53,9
55,1
55,3
+
17:45
none
USA (USD)
Services PMI (Dec)
53,4
54,7
54,7
+
18:00
none
USA (USD)
Business Inventories (Oct)
Month
0,6%
0,6%
0,5%
+
18:09
none
Ukraine (UAH)
Trade Balance YTD (USD) (Oct)
-8,0B
 
-6,5B
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
873
 
877
+
21:00
none
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Total Rig Count
1.071
 
1.075
+
วันเสาร์ 15.12.2018
04:30
none
China (CNY)
House Prices (Nov)
Year
 
 
8,6%
+
13:30
none
Eurozone (EUR)
ECB President Draghi Speaks
 
 
 
+