no-fee

บัญชีจำลองฟรี

เปิดบัญชีฝึกฝนสำหรับ $5 000 000 และปราศจากความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน เรียนรู้วิธี:

ใช้หน้าจอแพตลฟอร์มลงทุน

ทำธุรกรรมการซื้อขายแบบเรียลไทม์

ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ

รับรู้ความผันผวนของสกุลเงิน

คุณลักษณะบัญชี Demo

ไม่ต้องฝากเงิน
$5 000 000 ไปยังบัญชีลงทุนของคุณ
ทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุน
เลเวเรจมากถึง 1:1000
ด้วยการเปิดบัญชีฝึกฝน คุณจะเรียนรู้การทำธุรกรรมทางตลาดเงิน โดยปราศจากความเสี่ยงของเงินทุน บัญชีจำลองเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อเข้าใจพื้นฐานของตลาดฟอเร็กซ์ และเลือกกลยุทธ์การซื้อขาย เพิ่มความมั่นใจในความสามารถ และฝึกฝนการหาโอกาสจากแพลตฟอร์มการลงทุน
เลื่อนขึ้น