Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

 Stock Battle ·

{{item.ticker}} {{item.lastBid}} {{item.priceChange}}%

{{item.ticker}} {{item.lastBid}} {{item.priceChange}}%

ต่อสู้เพื่อชิงเงินรางวัลรวม $100,000 ใน Stock Battle การแข่งขันประกอบด้วย {{currentContest.stageCount}} ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใช้เวลา 1 สัปดาห์ รับประสบการณ์ในการซื้อขายมากขึ้น!

การประกวด จบลงแล้ว

{{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}} คนได้รับรางวัลแล้ว ขอบคุณที่เข้าร่วม!

bull
bear

การลงทะเบียน

ตั้งแต่ {{currentContest.dateRegStart}}

วันที่เริ่มต้น

{{currentContest.dateStart}}

ระยะเวลา

{{currentContest.dateStart}} - {{currentContest.dateEnd}}

ผู้ชนะ

ทุกวันอาวันศุกร์ 23:00 (EET)*

{{currentContest.stageCount}}
สัปดาห์

{{(currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}}
ผู้ชนะ

{{(currentContest.memberCount | number).replace(',', ' ')}}
คน

ลูกค้าที่มีบัญ Demo สามารถเข้าร่วมการแข่งขันของเราได้ฟรีเงินรางวัลรวม ${{(currentContest .prizeFund | number).replace(',', ' ')}} ! ผู้เข้าแข่งขัน {{ (currentContest.prizeCount | number).replace(',', ' ')}} คนที่มียอดคงเหลือในบัญชีสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ ระยะเวลาการแข่งขันคือ {{currentContest.stageCount}} สัปดาห์ตั้งแต่ {{currentContest.dateStart}} ถึง {{currentContest.dateEnd}}.

ลีดเดอร์บอร์ด

ลำดับที่ รางวัล cup ยอดคงเหลือ, USD เงินทุน, USD
{{item.position}} ${{item.prize}}
{{item.country}} {{item.name}}
{{(item.balance | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} {{(item.equity | number: '2').replaceAll(',', ' ')}} chart
รายการ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ถึง {{ matMin(currentPage)}} จาก {{userCount}} รายการ
ข้อมูลถูกอัปเดต เวลา {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }}
รายการ {{(currentPage - 1) * 20 + 1}} ถึง {{ matMin(currentPage)}} จาก {{userCount}} รายการ
ข้อมูลถูกอัปเดต เวลา {{dateUpdateContest | date: 'HH:mm' }} EET

ผู้ชนะล่าสุด

ผู้ชนะ

{{item.stage}} จาก {{currentContest.stageCount}} สัปดาห์
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
รายละเอียดเพิ่มเติม
{{item.stage}} จาก {{currentContest.stageCount}} สัปดาห์
{{item.datesStart}} - {{item.dateEnd}}
${{((item.prize + item.prizeReal) | number).replace(',', ' ')}}
รายละเอียดเพิ่มเติม
เลื่อนขึ้น