11

ปี

ฉลองครบรอบ

เลื่อนขึ้น

การแข่งขันครั้งที่แล้ว

เลือกการแข่งขัน IB ครั้งก่อน

ยินดีด้วยกับผู้ชนะของพวกเรา

{{winers[0].FULL_NAME}}
{{winers[1].FULL_NAME}}
{{winers[2].FULL_NAME}}
# ID พาร์ทเนอร์ เมือง จำนวนลูกค้าที่ดึงดูด ปริมาณการซื้อขาย วันที่ลงทะเบียน
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.CITY}} {{user.CLIENT_COUNT}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}
#
ID พาร์ทเนอร์
เมือง
{{$index+1}}
{{user.REFERAL_ID}}
{{user.CITY}}
จำนวนลูกค้าที่ดึงดูด
{{user.CLIENT_COUNT}}
ปริมาณการซื้อขาย {{user.VOLUME}}
วันที่ลงทะเบียน {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}