11

ปี

ฉลองครบรอบ

เลื่อนขึ้น

ผลตอบแทนของพันธมิตร

รายได้ที่เกิดขึ้นของพันธมิตร ขึ้นอยู่กับสถานะซึ่งคำนวณมาจากผลการเทรดของลูกค้าทุกคน. แต่ละเดือนระบบจะคำนวณยอดดังกล่าวและนำมากำหนดสถานะใหม่ให้แก่พันธมิตร.

STANDARD
จาก 0 ถึง 149 ล๊อต
PROFESSIONAL
จาก 150 ถึง 299 ล๊อต
EXPERT
จาก 300 ล๊อต ขึ้นไป

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า , คุณสามารถเลือก 1ลำดับชั้น หรือ 3ลำดับชั้น. 3ลำดับชั้น ผลประโยชน์นอกเหนือจากการที่ดึงดูดลูกค้าด้วยตนเองแล้ว แต่ยังเกิดจากคู่ค้าหรือพันธมิตรใหม่ๆ ดึงดูดลูกค้า ซึ่งบริษัทจะคำนวณจากกิจกรรมการเทรด ทั้งในลำดับชั้นที่ 1 , 2 และ 3.