กฎการแข่งขัน

Weltrade ขอต้อนรับคุณร่วมเข้าส่วนการแข่งขันเทรดเดอร์ ! ตามกฎและเงื่อนไขที่บรรยายต่อไปนี้ (ต่อไปนี้ - "กฎ") ความจริง จากการสมัคร ในการแข่งขันถือว่าคุณได้ยอมรับตามกฎ1. กฎทั่วไป


1.1. การเข้าร่วมไม่มีค่าใช้จ่าย

1.2. การแข่งขันต้อนรับสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่านไม่จำกัดเชื้อชาติและเพศและประเทศที่ลงแข่งขัน แต่การแข่งขันไม่อนุญาติสำหรับพนักงานสำหรับบริษัท เช่นเดียวกับครอบครัวและญาติ

1.3. การสมัครการแข่งขันพร้อมในวันที่ 17.07.2017 ถึง 20.08.2017. และการแข่งขันจะดำเนินการในวันที่ 14.08.2017 ถึง 25.08.2017. และจะประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 31.08.2017. ลำดับการแข่งขันจะมีการประกาศที่ การแข่งขันอย่างเป็นทางการ.

1.4. การแข่งขันคือการแข่งขันเทรดเดอร์ ดังนั้นจึงไม่อนุญาติให้มีการใช้ระบบกลยุทธ์อัตโนมัติหรือทีเกี่ยวข้องมาใช้แทนเทรดเดอร์ สำหรับตัดสินใจในสภาวะตลาด ปัจจุบัน


2. เงินรางวัล


2.1. จำนวนเงินรางวัลคือ $5000.

2.2. จำนวนเงินรางวัลจะมีการแบ่งตามสัดส่วนสำหรับผู้ชนะ ตามความสอดคล้องกับลำดับที่ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันตามเวลาของข้อสรุปผล สำหรับลำดับที่จะถูกจัดอัตโนมัติตามเวลาจริงโดยประเมิณจากจำนวนเงินคงเหลือระหว่างการแข่งขัน

ผู้ชนะลำดับที่ 1-5 จะได้บัญชี Premium และผู้ที่ชนะลำดับที่ 6-50 จะได้บัญชี Micro บนจำนวนเงินของรางวัล:

ลำดับที่ รางวัล
1 1000
2 700
3 500
4 250
5 225
6 175
7 150
8 125
9 100
10 75
11 65
12 65
13 65
14 65
15 65
16 65
17 65
18 65
19 65
20 65
21 45
22 45
23 45
24 45
25 45
26 45
27 45
28 45
29 45
30 45
31 35
32 35
33 35
34 35
35 35
36 35
37 35
38 35
39 35
40 35
41 25
42 25
43 25
44 25
45 25
46 25
47 25
48 25
49 25
50 25

2.3. เงินรางวัลเป็นเงินเครดิตโบนัส สามารถใช้สำหรับลงทุนแต่ไม่สามารถถอนออกได้ กำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเงินรางวัลสามารถถอนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข


3. ลงทะเบียน


3.1. เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมมีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลที่แท้จริง ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นด้วยกับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.Weltrade.com เลขที่บัญชีของเขา และประวัติ ชื่อ-นามสกุล, เมือง ,ประเทศ

3.2. เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีการแข่งขันจะถูกเปิด (หมายเลขที่ไม่ซ้ำกันและรหัสผ่าน) ข้อมูลที่ได้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบในการซื้อขายแพลตฟอร์ม «MT4 โดย Weltrade» (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม MetaTrader 4)
การเข้าร่วมการแข่งขันต้อง ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมการลงทุนลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและปรับแต่งบนโปรแกรมสามารถใช้งานได้ทั้งบัญชีจริงและบัญชีการแข่งขัน ถ้าคุณใช้โปรแกรมนี้จากบริษัทอื่น (ด้วย MetaTrader 4) คุณต้องตั้งค่าบนที่อยู่เซิฟเวอร์: dc1.demo.weltrade.com:443 หรือ dc2.demo.weltrade.com:443.

3.3. จำนวนเงินของบัญชีเริ่มต้นและค่าเลเวอเรจจะมีจำนวนเท่ากันสำหรับทุกผู้การแข่งขัน

3.4. สมาชิกตกลงที่จะไม่เปิดบัญชีการแข่งขันมากกว่า 1 บัญชี ถ้ามีหลายบัญชีโดยใช้ IP-Address เดียวกัน เมื่อถูกพบจะถูกปรับตกจากการแข่งขัน


4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม


4.1. ระหว่างการแข่งขันต้องมีการทำรายการธุรกรรมไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง

4.2. ข้อตกลงในการทำธุรกรรมสอดคล้องกับคำอธิบายในส่วนที่ 4 จาก ข้อตกลงของผู้ใช้ เช่นเดียวกันกับบัญชีซื้อขายจริง

4.3. ในวันที่สิ้นสุดการแข่งขัน จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกปิด และจะทราบค่าที่แท้จริงของจำนวนเงินคงเหลือ

4.4. ค่าเลเวอเรจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

4.5. สำหรับบัญชีการแข่งขันสามารถลงทุนได้เฉพาะค่าเงิน ไม่สามารถลงทุนในเครื่องมือทางการเงินอื่นๆได้ ข้อจำกัดนี้ใช้เฉพาะกับบัญชีการแข่งขันในระหว่างการแข่งเท่านั้น

4.6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องยืนยันตัวจนเพื่อรับรางวัล เพื่อทำขั้นตอนนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน เช่นสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารบิลแสดงที่อยู่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมและรูปภาพ (ชื่อ และรูปถ่ายของผู้สมัคร รวมถึงหนังสือเดินทางในมือพร้อมรูปถ่ายที่มีข้อความ WELTRADE อยู่ในปัจจุบันอีกมือหนึ่ง) เพื่อเป็นการยืนยันบุคคล หรืออาจมีการยืนยันตัวทางวีดีโอผ่านทาง Skype


5. การดำเนินการและการตัดสินการแข่งขัน


5.1. การตัดสินจะดำเนินการโดยกรรมการของ Weltrade การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์

5.2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ทำผิดกติกาจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันทีในการแข่งขันปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงการแข่งขันในครั้งต่อไป

5.3. ทุกข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ และคำถามที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในช่วงระยะเวลาการลงทะเบียนในการแข่งขัน สามารถส่งความคิดเห็นได้ที่ ("รายชื่อ")หลังจากอนุมัติความคิดเห็นจะถูกส่งไปถึงคณะกรรมการดูแลการแข่งขัน

ทุกคำถามเรียกร้องและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ที่ส่งไปโดยวิธีอื่นหรือส่งไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ของ บริษัทที่จะไม่ได้รับการยอมรับ

5.4. จะไม่ได้รับการยอมรับการเรียกร้องจากสมาชิก:

5.5. ผู้ดูแล Weltrade มีสิทธ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันในกรณีที่เกิดปัญหาเชิงเทคนิคจากผู้ให้สัญญาณ หรืออุปกรณ์ และหรือเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้นหลังการแข่งขัน โดยบริษัทไม่สามารถล่วงรู้ได้ก่อนหรือไม่ได้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

5.6. การบริหาร Weltrade ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎเหล่านี้ในขณะที่ บริษัท จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด