เลื่อนขึ้น

ที่เก็บถาวรของการแข่งขัน IB Contest

Selamat kepada para pemenang kami

photo
1

{{winers[0].FULL_NAME}}

photo
2

{{winers[1].FULL_NAME}}

photo
3

{{winers[2].FULL_NAME}}

# ID พาร์ทเนอร์ ปริมาณการซื้อขาย * ปริมาณการเทรดของลูกค้าใหม่ที่สมัครระหว่างการแข่งขัน วันที่ลงทะเบียน
{{$index+1}} {{user.REFERAL_ID}} {{user.VOLUME}} {{user.DATE_REGISTRATION.substring(0, 11)}}

#ID พาร์ทเนอร์