no-fee

สัญญาณ ZuluTrade

ใช้บริการ ZuluTrade เพื่อรับสัญญาการลงทุนจากเทรดเดอร์มืออาชีพทั่วโลก โดยคุณไม่จำเป็นต้องมีความรุู้ในการเทรด คำสั่งซื้อจะถูกเปิดอัตโนมัติในบัญชีการลงทุนของคุณ

เชื่อมต่ออย่างไร?

5 นาที
1
สมัคร
บนเว็บไซต์
2
เปิด บัญชี ZuluTrade และฝากเงินไว้อย่างน้อย $200
5
เชื่อมต่อผู้ให้สัญญาณและรับการทำธุรกรรมเข้าสู่บัญชีคุณทันทีโดยอัตโนมัติ!
3
รับอีเมลจาก ZuluTrade และลงชื่อเข้าใช้ที่ weltrade.zulutrade.com
4
ในส่วนการตั้งค่าของพื้นที่ส่วนบุคคล ZuluTrade ให้ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสการซื้อขายของบัญชีนั้นและรอสักครู่เพื่อให้ระบบเชื่อมต่อ
1
สมัคร
บนเว็บไซต์
2
เปิด บัญชี ZuluTrade และฝากเงินไว้อย่างน้อย $200
3
รับอีเมลจาก ZuluTrade และลงชื่อเข้าใช้ที่ weltrade.zulutrade.com
4
ในส่วนการตั้งค่าของพื้นที่ส่วนบุคคล ZuluTrade ให้ป้อนหมายเลขบัญชีและรหัสการซื้อขายของบัญชีนั้นและรอสักครู่เพื่อให้ระบบเชื่อมต่อ
5
เชื่อมต่อผู้ให้สัญญาณและรับการทำธุรกรรมเข้าสู่บัญชีคุณทันทีโดยอัตโนมัติ!

อะไรคือ ZuluTrade?

เลื่อนขึ้น