11

ปี

ฉลองครบรอบ

เลื่อนขึ้น

ปฏิทินในเชิงธุรกิจ

ลำดับความสำคัญ
เวลา
ภูมิภาค
เหตุการณ์ / ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
หน่วยเงิน
มูลค่า
พยากรณ์
ก่อนหน้า/
ย้อนหลังอีกครั้ง
วันจันทร์ 13.08.2018
01:45
New Zealand (NZD)
FPI (Jul)
Month
0.7%
 
0.5%
03:00
Singapore (SGD)
GDP (Q2)
Year
3,9%
4,1%
4,5%
03:00
Singapore (SGD)
GDP (Q2)
Quarter
0,6%
1,3%
2,2%
07:30
Norway (NOK)
Consumer Confidence (Q3)
 
 
19,60
08:30
Sweden (SEK)
Unemployment Rate (Jul)
6,9%
 
6,8%
11:00
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Jul)
Year
1,5%
1,4%
1,5%
11:00
Eurozone (EUR)
Italian CPI (Jul)
Month
0,3%
0,3%
0,3%
11:00
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Jul)
Year
1,9%
1,9%
1,9%
11:00
Eurozone (EUR)
Italian HICP (Jul)
Month
-1,4%
-1,4%
-1,4%
12:45
Eurozone (EUR)
Italian 3-Year BTP Auction
 
 
1,10%
12:45
Eurozone (EUR)
Italian 30-Year BTP Auction
 
 
3,280%
12:45
Eurozone (EUR)
Italian 7-Year BTP Auction
 
 
2,31%
14:30
China (CNY)
M2 Money Stock (Jul)
Year
8,5%
8,2%
8,0%
14:30
China (CNY)
New Loans (Jul)
1.450,0B
1.200,0B
1.840,0B
14:30
China (CNY)
Outstanding Loan Growth (Jul)
Year
13,2%
12,8%
12,7%
14:55
USA (USD)
OPEC Monthly Report
 
 
 
16:00
Eurozone (EUR)
French 12-Month BTF Auction
-0,559%
 
-0,545%
16:00
Eurozone (EUR)
French 3-Month BTF Auction
-0,534%
 
-0,540%
16:00
Eurozone (EUR)
French 6-Month BTF Auction
-0,622%
 
-0,596%
18:03
Russia (RUB)
Budget Balance % of GDP (Jul)
2,50%
 
2,00%
18:30
USA (USD)
3-Month Bill Auction
2,030%
 
2,010%
18:30
USA (USD)
6-Month Bill Auction
2,180%
 
2,180%
วันอังคาร 14.08.2018
04:30
Australia (AUD)
NAB Business Confidence (Jul)
7
6
6
04:30
Australia (AUD)
NAB Business Survey (Jul)
12
 
15
05:00
China (CNY)
Fixed Asset Investment (Jul)
Year
5,5%
6,0%
6,0%
05:00
China (CNY)
Industrial Production (Jul)
Year
6,0%
6,3%
6,0%
05:00
China (CNY)
Retail Sales (Jul)
Year
8,8%
9,2%
9,0%
05:00
China (CNY)
Chinese Unemployment Rate
5,1%
 
4,8%
07:30
Japan (JPY)
Capacity Utilization (Jun)
Month
-2,2%
0,0%
-2,1%
07:30
Japan (JPY)
Industrial Production (Jun)
Month
-1,8%
-2,1%
-2,1%
08:30
Eurozone (EUR)
French Unemployment Rate (Q2)
9,1%
9,2%
9,2%
09:00
Eurozone (EUR)
German CPI (Jul)
Month
0,3%
0,3%
0,3%
09:00
Eurozone (EUR)
German CPI (Jul)
Year
2,0%
2,0%
2,0%
09:00
Eurozone (EUR)
German GDP (Q2)
Year
2,3%
2,5%
1,4%
09:00
Eurozone (EUR)
German GDP (Q2)
Quarter
0,5%
0,4%
0,4%
09:00
Eurozone (EUR)
German HICP (Jul)
Year
2,1%
2,1%
2,1%
09:00
Eurozone (EUR)
German HICP (Jul)
Month
0,4%
0,4%
0,4%
09:45
Eurozone (EUR)
French CPI (Jul)
Month
-0,1%
-0,1%
-0,1%
09:45
Eurozone (EUR)
French HICP (Jul)
Year
2,6%
2,6%
2,6%
09:45
Eurozone (EUR)
French HICP (Jul)
Month
-0,1%
-0,1%
-0,1%
10:00
Eurozone (EUR)
Spanish CPI (Jul)
Year
2,2%
2,2%
2,2%
10:00
Eurozone (EUR)
Spanish CPI (Jul)
Month
-0,7%
-0,7%
-0,7%
10:00
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Jul)
Year
2,3%
2,3%
2,3%
10:00
Eurozone (EUR)
Spanish HICP (Jul)
Month
-1,2%
-1,2%
-1,2%
10:15
Switzerland (CHF)
PPI (Jul)
Month
0,1%
0,3%
0,2%
10:15
Switzerland (CHF)
PPI (Jul)
Year
3,6%
3,4%
3,5%
11:00
China (CNY)
M2 Money Stock
Year
 
8,2%
8,0%
11:00
China (CNY)
New Loans
 
1.210,0B
1.840,0B
11:00
China (CNY)
Outstanding Loan Growth
Year
 
12,8%
12,7%
11:10
Eurozone (EUR)
Retail PMI
 
 
51,8
11:30
UK (GBP)
Average Earnings ex Bonus (Jun)
2,7%
2,7%
2,8%
11:30
UK (GBP)
Average Earnings Index +Bonus (Jun)
2,4%
2,5%
2,5%
11:30
UK (GBP)
Claimant Count Change (Jul)
6,2K
3,8K
9,0K
11:30
UK (GBP)
Unemployment Rate (Jun)
4,0%
4,2%
4,2%
11:30
UK (GBP)
Employment Change 3M/3M
Month
42,0K
93,0K
137,0K
12:00
Eurozone (EUR)
German ZEW Current Conditions (Aug)
72,6
72,3
72,4
12:00
Eurozone (EUR)
German ZEW Economic Sentiment (Aug)
-13,7
-20,1
-24,7
12:00
Eurozone (EUR)
GDP (Q2)
Quarter
0,4%
0,3%
0,3%
12:00
Eurozone (EUR)
GDP (Q2)
Year
2,2%
2,1%
2,1%
12:00
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Jun)
Year
2,5%
2,6%
2,6%
12:00
Eurozone (EUR)
Industrial Production (Jun)
Month
-0,7%
-0,3%
1,4%
12:00
Eurozone (EUR)
ZEW Economic Sentiment
-11,1
-16,4
-18,7
12:30
ZAR (ZAR)
Gold Production (Jun)
Year
-19,2%
 
-14,1%
12:30
ZAR (ZAR)
Mining Production (Jun)
2,8%
0,5%
-1,8%
12:40
Eurozone (EUR)
Spanish 12-Month Letras Auction
-0,362%
 
-0,351%
12:40
Eurozone (EUR)
Spanish 6-Month Letras Auction
-0,419%
 
-0,399%
13:00
USA (USD)
NFIB Small Business Optimism (Jul)
107,9
106,9
107,2
13:00
Eurozone (EUR)
Eurogroup Meetings
 
 
 
15:30
USA (USD)
Export Price Index (Jul)
Month
-0,5%
0,2%
0,2%
15:30
USA (USD)
Import Price Index (Jul)
Month
0,0%
0,1%
-0,1%
15:30
USA (USD)
Export Price Index
Year
4,3%
4,2%
5,3%
15:30
USA (USD)
Import Price Index
Year
4,8%
4,6%
4,3%
15:30
USA (USD)
Import Price Index ex Petroleum
Month
-0,5%
 
0,2%
15:55
USA (USD)
Redbook
Month
0,1%
 
0,9%
15:55
USA (USD)
Redbook
Year
4,5%
 
5,6%
17:45
Ukraine (UAH)
GDP (Q2)
Year
3,6%
2,5%
3,1%
17:55
Ukraine (UAH)
Trade Balance YTD (USD) (Jun)
-2,7B
 
-2,1B
18:30
USA (USD)
4-Week Bill Auction
1,910%
 
1,905%
18:30
USA (USD)
52-Week Bill Auction
2,365%
 
2,335%
23:30
USA (USD)
API Weekly Crude Oil Stock
3,660M
 
-6,000M
วันพุธ 15.08.2018
03:30
Australia (AUD)
Westpac Consumer Sentiment (Aug)
-2,3%
 
3,9%
04:30
Australia (AUD)
Wage Price Index (Q2)
Year
2,1%
2,1%
2,0%
04:30
Australia (AUD)
Wage Price Index (Q2)
Quarter
0,6%
0,6%
0,5%
04:30
China (CNY)
House Prices (Jul)
Year
5,8%
 
5,0%
09:00
Norway (NOK)
Trade Balance (Jul)
25,3B
 
22,0B
10:00
Turkey (TRY)
Quarterly 3-month Jobless Average (May)
9,7%
 
9,6%
11:00
Turkey (TRY)
Budget balance (Jul)
1,10B
 
-25,60B
11:30
UK (GBP)
Core CPI (Jul)
Year
1,9%
1,9%
1,9%
11:30
UK (GBP)
Core PPI Output (Jul)
Year
2,2%
2,1%
2,4%
11:30
UK (GBP)
Core PPI Output (Jul)
Month
0,0%
0,2%
0,4%
11:30
UK (GBP)
Core RPI (Jul)
Month
0,1%
 
0,3%
11:30
UK (GBP)
Core RPI (Jul)
Year
3,3%
3,5%
3,4%
11:30
UK (GBP)
CPI (Jul)
Month
0,0%
-0,1%
0,0%
11:30
UK (GBP)
CPI (Jul)
Year
2,5%
2,5%
2,4%
11:30
UK (GBP)
PPI Input (Jul)
Year
10,9%
10,4%
10,3%
11:30
UK (GBP)
PPI Input (Jul)
Month
0,5%
0,1%
0,3%
11:30
UK (GBP)
PPI Output (Jul)
Year
3,1%
3,0%
3,3%
11:30
UK (GBP)
PPI Output (Jul)
Month
0,0%
0,1%
0,3%
11:30
UK (GBP)
RPI (Jul)
Year
3,2%
3,4%
3,4%
11:30
UK (GBP)
RPI (Jul)
Month
0,1%
0,2%
0,3%
11:30
UK (GBP)
House Price Index
Year
3,0%
2,8%
3,5%
11:30
UK (GBP)
CPIH
Year
2,3%
2,3%
2,3%
12:35
Eurozone (EUR)
German 30-Year Bund Auction
0,940%
 
1,020%
14:00
ZAR (ZAR)
Retail Sales (Jun)
Year
0,7%
1,9%
1,9%
14:00
USA (USD)
MBA 30-Year Mortgage Rate
4,81%
 
4,84%
14:00
USA (USD)
MBA Mortgage Applications
Weak
-2,0%
 
-3,0%
14:00
USA (USD)
MBA Purchase Index
225,5
 
233,1
14:00
USA (USD)
Mortgage Market Index
335,8
 
342,5
14:00
USA (USD)
Mortgage Refinance Index
927,5
 
927,6
15:30
USA (USD)
Core Retail Sales (Jul)
Month
0,6%
0,4%
0,2%
15:30
USA (USD)
Nonfarm Productivity (Q2)
Quarter
2,9%
2,5%
0,3%
15:30
USA (USD)
NY Empire State Manufacturing Index (Aug)
25,60
20,30
22,60
15:30
USA (USD)
Retail Control (Jul)
Month
0,5%
0,4%
-0,1%
15:30
USA (USD)
Retail Sales (Jul)
Month
0,5%
0,2%
0,2%
15:30
USA (USD)
Retail Sales Ex Gas/Autos (Jul)
Month
0,6%
0,4%
0,2%
15:30
USA (USD)
Unit Labor Costs (Q2)
Quarter
-0,9%
0,4%
3,4%
16:00
Russia (RUB)
Industrial Production
Year
3,9%
2,6%
2,2%
16:15
USA (USD)
Capacity Utilization Rate (Jul)
78,1%
78,3%
78,1%
16:15
USA (USD)
Industrial Production (Jul)
Month
0,1%
0,3%
1,0%
16:15
USA (USD)
Manufacturing Production (Jul)
Month
0,3%
0,3%
0,8%
16:15
USA (USD)
Industrial Production
Year
4,2%
 
3,8%
17:00
Ukraine (UAH)
Trade Balance YTD (USD) (Jun)
 
 
-2,1B
17:00
USA (USD)
Business Inventories (Jun)
Month
0,1%
0,2%
0,3%
17:00
USA (USD)
NAHB Housing Market Index (Aug)
67
67
68
17:30
USA (USD)
Crude Oil Inventories
6,805M
-2,499M
-1,351M
17:30
USA (USD)
Crude Oil Imports
1,341M
 
-0,358M
17:30
USA (USD)
Cushing Crude Oil Inventories
1,643M
 
-0,590M
17:30
USA (USD)
Distillate Fuel Production
0,100M
 
0,078M
17:30
USA (USD)
EIA Weekly Distillates Stocks
3,566M
0,964M
1,230M
17:30
USA (USD)
Gasoline Production
0,321M
 
-0,570M
17:30
USA (USD)
Heating Oil Stockpiles
0,293M
 
0,246M
17:30
USA (USD)
Gasoline Inventories
-0,740M
-0,583M
2,900M
19:00
Eurozone (EUR)
German Buba President Weidmann Speaks
 
 
 
23:00
USA (USD)
US Foreign Buying, T-bonds (Jun)
-48,60B
 
26,70B
23:00
USA (USD)
Overall Net Capital Flow (Jun)
114,50B
-80,00B
69,20B
23:00
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions (Jun)
-36,5B
32,3B
45,5B
23:00
USA (USD)
TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Jun)
-51,40B
 
31,20B
วันพฤหัสบดี 16.08.2018
02:50
Japan (JPY)
Exports (Jul)
Year
3,9%
6,3%
6,7%
02:50
Japan (JPY)
Imports (Jul)
Year
14,6%
14,4%
2,6%
02:50
Japan (JPY)
Trade Balance (Jul)
-231B
-50B
721B
02:50
Japan (JPY)
Adjusted Trade Balance
-0,05T
0,02T
0,08T
02:50
Japan (JPY)
Foreign Bonds Buying
123,9B
 
1.164,0B
02:50
Japan (JPY)
Foreign Investments in Japanese Stocks
-107,1B
 
-224,8B
03:30
Australia (AUD)
MI Leading Index
Month
 
 
0,0%
04:00
Australia (AUD)
MI Inflation Expectations
4,0%
 
3,9%
04:30
Australia (AUD)
Employment Change (Jul)
-3,9K
15,0K
58,2K
04:30
Australia (AUD)
Full Employment Change (Jul)
19,3K
 
43,2K
04:30
Australia (AUD)
Participation Rate (Jul)
65,5%
65,7%
65,7%
04:30
Australia (AUD)
Unemployment Rate (Jul)
5,3%
5,4%
5,4%
06:00
New Zealand (NZD)
RBNZ Offshore Holdings (Jul)
56,50%
 
55,90%
09:00
Eurozone (EUR)
German WPI (Jul)
Month
0,0%
0,5%
0,5%
09:00
Eurozone (EUR)
German WPI (Jul)
Year
3,5%
 
3,4%
09:10
China (CNY)
FDI (Jul)
2,30%
 
1,10%
10:00
Turkey (TRY)
Industrial Production (Jun)
Year
3,2%
5,0%
6,5%
11:00
Norway (NOK)
Interest Rate Decision
0,50%
0,50%
0,50%
11:30
UK (GBP)
Core Retail Sales (Jul)
Year
 
2,8%
3,0%
11:30
UK (GBP)
Core Retail Sales (Jul)
Month
 
0,1%
-0,6%
11:30
UK (GBP)
Retail Sales (Jul)
Year
 
3,0%
2,9%
11:30
UK (GBP)
Retail Sales (Jul)
Month
 
0,2%
-0,5%
11:40
Eurozone (EUR)
Spanish 10-Year Obligacion Auction
 
 
1,422%
11:40
Eurozone (EUR)
Spanish 3-Year Bonos Auction
 
 
-0,149%
11:40
Eurozone (EUR)
Spanish 5-Year Bonos Auction
 
 
0,368%
12:00
Eurozone (EUR)
Trade Balance (Jun)
 
18,0B
16,5B
12:00
Eurozone (EUR)
French 3-Year BTAN Auction
 
 
-0,44%
12:00
Eurozone (EUR)
French 5-Year BTAN Auction
 
 
0,01%
15:30
USA (USD)
Building Permits (Jul)
 
1,310M
1,292M
15:30
USA (USD)
Building Permits (Jul)
Month
 
1,4%
-0,7%
15:30
USA (USD)
Housing Starts (Jul)
Month
 
7,4%
-12,3%
15:30
USA (USD)
Housing Starts (Jul)
 
1,270M
1,173M
15:30
USA (USD)
Philadelphia Fed Manufacturing Index (Aug)
 
21,9
25,7
15:30
USA (USD)
Philly Fed Business Conditions (Aug)
 
 
29,0
15:30
USA (USD)
Philly Fed CAPEX Index (Aug)
 
 
31,40
15:30
USA (USD)
Philly Fed Employment (Aug)
 
 
16,8
15:30
USA (USD)
Philly Fed New Orders (Aug)
 
 
31,4
15:30
USA (USD)
Philly Fed Prices Paid (Aug)
 
 
62,90
15:30
Canada (CAD)
Manufacturing Sales (Jun)
Month
 
1,0%
1,4%
15:30
USA (USD)
Continuing Jobless Claims
 
1.750K
1.755K
15:30
USA (USD)
Initial Jobless Claims
 
215K
213K
15:30
Canada (CAD)
ADP Nonfarm Employment Change
 
 
-10,5K
15:30
USA (USD)
Jobless Claims 4-Week Avg.
 
 
214,25K
16:00
Russia (RUB)
Central Bank reserves (USD)
 
 
458,0B
16:45
USA (USD)
Bloomberg Consumer Confidence
 
 
59,3
17:30
USA (USD)
Natural Gas Storage
 
31B
46B
วันศุกร์ 17.08.2018
01:45
New Zealand (NZD)
PPI Input (Q2)
Quarter
 
 
0,6%
01:45
New Zealand (NZD)
PPI Output (Q2)
Quarter
 
 
0,2%
02:00
Japan (JPY)
Reuters Tankan Index (Aug)
 
 
25
02:30
Australia (AUD)
RBA Governor Lowe Speaks
 
 
 
03:30
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Jul)
Month
 
-8,00%
-10,80%
03:30
Singapore (SGD)
Non-Oil Exports (Jul)
Year
 
7,60%
1,10%
03:30
Singapore (SGD)
Trade Balance
 
 
5,350B
10:00
Turkey (TRY)
Consumer Confidence (Aug)
 
 
73,1
10:30
Australia (AUD)
RBA Assist Gov Ellis Speaks
 
 
 
10:30
Thailand (THB)
Currency Swaps (USD)
 
 
32,2B
10:30
Thailand (THB)
Foreign Reserves (USD)
 
 
204,8B
11:00
Eurozone (EUR)
Current Account (Jun)
 
23,2B
22,4B
11:00
Eurozone (EUR)
Current Account n.s.a. (Jun)
 
 
4,6B
11:30
Hong Kong (HKD)
Unemployment Rate (Jul)
 
 
2,8%
12:00
Eurozone (EUR)
Core CPI (Jul)
Year
 
1,1%
1,1%
12:00
Eurozone (EUR)
Core CPI (Jul)
Month
 
-0,5%
0,0%
12:00
Eurozone (EUR)
CPI (Jul)
Month
 
-0,3%
0,1%
12:00
Eurozone (EUR)
CPI (Jul)
Year
 
2,1%
2,1%
12:00
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Jul)
Month
 
 
0,1%
12:00
Eurozone (EUR)
CPI ex Tobacco (Jul)
Year
 
 
1,9%
14:30
Turkey (TRY)
End Year CPI Forecast (Aug)
 
 
13,88%
15:30
Canada (CAD)
Core CPI (Jul)
Year
 
1,3%
1,3%
15:30
Canada (CAD)
Core CPI (Jul)
Month
 
 
0,1%
15:30
Canada (CAD)
CPI (Jul)
Year
 
2,5%
2,5%
15:30
Canada (CAD)
CPI (Jul)
Month
 
0,1%
0,1%
15:30
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases (Jun)
 
 
2,18B
15:30
Canada (CAD)
Foreign Securities Purchases by Canadians (Jun)
 
 
5,69B
15:30
Canada (CAD)
Common CPI
Year
 
 
1,9%
15:30
Canada (CAD)
Median CPI
Year
 
 
2,0%
15:30
Canada (CAD)
Trimmed CPI
Year
 
 
2,0%
16:00
Russia (RUB)
Unemployment Rate (Jul)
 
4,7%
4,7%
16:00
Russia (RUB)
PPI
Month
 
 
3,4%
16:00
Russia (RUB)
PPI
Year
 
 
16,1%
16:00
Russia (RUB)
Retail Sales
Year
 
3,0%
3,0%
17:00
USA (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (Aug)
 
 
2,40%
17:00
USA (USD)
Michigan Consumer Expectations (Aug)
 
 
87,3
17:00
USA (USD)
Michigan Consumer Sentiment (Aug)
 
98,0
97,9
17:00
USA (USD)
Michigan Current Conditions (Aug)
 
 
114,4
17:00
USA (USD)
Michigan Inflation Expectations (Aug)
 
 
2,9%
17:00
USA (USD)
MBA Delinquency Rates
Quarter
 
 
4,63%
17:30
USA (USD)
ECRI Weekly Annualized
Weak
 
 
0,6%
17:30
USA (USD)
ECRI Weekly Index
 
 
147,8
20:00
USA (USD)
U.S. Baker Hughes Oil Rig Count
 
 
869
22:30
UK (GBP)
CFTC GBP speculative net positions
 
 
-58,9K
22:30
USA (USD)
CFTC Copper speculative net positions
 
 
2,2K
22:30
USA (USD)
CFTC Crude Oil speculative net positions
 
 
608,9K
22:30
USA (USD)
CFTC Gold speculative net positions
 
 
12,7K
22:30
USA (USD)
CFTC S&P 500 speculative net positions
 
 
165,2K
22:30
USA (USD)
CFTC Silver speculative net positions
 
 
4,3K
22:30
Canada (CAD)
CFTC CAD speculative net positions
 
 
-24,9K
22:30
Switzerland (CHF)
CFTC CHF speculative net positions
 
 
-46,1K
22:30
Australia (AUD)
CFTC AUD speculative net positions
 
 
-54,5K
22:30
Japan (JPY)
CFTC JPY speculative net positions
 
 
-62,8K
22:30
New Zealand (NZD)
CFTC NZD speculative net positions
 
 
-24,5K
22:30
Russia (RUB)
CFTC RUB speculative positions
 
 
7,7K
22:30
Eurozone (EUR)
CFTC EUR speculative net positions
 
 
10,6K