11

ปี

ฉลองครบรอบ

เลื่อนขึ้น

การฝากและการถอนเงิน


พวกเราใส่ใจกับความสะดวกของท่าน นี่ คือเหตุผลที่เรา
อัพเดทรายการการเติมเงิน
รวมถึงรายการการถอนเงินอย่างสม่ำเสมอ.

ช่องทางการฝากเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการโอน เงื่อนไขในการโอน
USD
EUR
RUB
UAH
2.7% 0%
ทันที
THB 0% ทันที
THB 4% 0% ทันที
USD 2.39% 0% ทันที
USD, EUR, RUB 3.7% 0% ทันที
USD 3.9% 0% ทันที
USD, EUR 0.5% 0% ทันที
VND 2% 0% ทันที
USD, IDR 0.5% 0% ทันที
IDR ตามอัตราภาษีของธนาคารของผู้ส่ง ใน 24 ชั่วโมง
USD, EUR ตามอัตราภาษีของธนาคารของผู้ส่ง 1 วันทำการ
USD
RUB
BYR
UAH
0.8% 0% ทันที
RUB
USD
EUR
6% 0% ทันที
RUB 5% 0% ทันที
USD, RUB, UAH 0% ทันที
USD, EUR, RUB 2% 0% ทันที
RUB ตามอัตราภาษีของ Sberbank ทันที
RUB ตามอัตราภาษีของ Alfa-Bank ทันที
RUB ตามที่อัตราภาษี Promsvyazbank ทันที
UAH ตามข้อกำหนดภาษี PrivatBank ทันที
THB 3.5% 0% iPay เงินเข้าทันที
Cashier /ATM รอ 1-3 ชม.
Mobile banking รอ 1-3 ชม.
THB 3.5% 0% Easy Pay เงินเข้าทันที
Mobile banking รอ 1-3 ชม.
THB 3.5% 0% Cashier /ATM รอ 1-3 ชม.
Mobile banking รอ 1-3 ชม.
THB 4% 0% ทันที
THB 4% 0% ทันที
BTC ตามอัตราค่าบริการของเครือข่าย Bitcoin ประมาณ 1 ชั่วโมง
ช่องทางการถอนเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมการโอน เงื่อนไขในการโอน
USD
EUR
RUB
UAH
1.2% + 3.0 USD
1.2% + 2.7 EUR
1.9% (min 50 RUB)
3% + 20 UAH
บัตรเดบิต เงินเข้าทันทีหรืออาจต้องรอ 1-2 อาทิตย์
บัตรเครดิต ต้องรอ 1-2 อาทิตย์ หรืออาจต้องรอนาน 1-2 เดือน
THB 25 บาท / ครั้ง 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
THB 1.5% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD 1% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD, EUR, RUB 1% (ขั้นต่ำ. $1.00) 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD 2.9% + 0.3 USD 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD, EUR 0.5% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
VND 1% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD, IDR 0.5% (ต่ำสุด $0.01, สูงสุด $5.00) 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
IDR 0% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD, EUR 80 EUR 1 วันทำการ
USD
RUB
BYR
UAH
0.8% มากที่สุด 50 WMZ
0.8% มากที่สุด 1500 WMR
0.8% มากที่สุด 100 WMB
0.8% มากที่สุด 250 WMU
30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
RUB
USD
EUR
1%
1%
1%
30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
RUB 3% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD, UAH 0% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
USD, EUR, RUB 1% 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
UAH 2.5% + 7 UAH 30 นาที, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
THB 2% + 35 THB 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
THB 2% + 35 THB 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
THB 2% + 35 THB 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
THB 2% + 35 THB 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์
THB 2% + 35 THB 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง, 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

มีการให้บริการระบบโดย Systemgates Capital Ltd บริษัท Systemgates Capital Ltd ดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ IFSC/60/350/TS/17 ใช้ได้จนถึง 2016/12/31 ออกตามหมายเลขทะเบียน 146462. ที่อยู่บริษัท: No. 1 Orchid Garden Street, City of Belmopan, Belize C. A.

ความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินบนเว็บไซต์จะดำเนินการตามที่อยู่ บริษัท: